ขอเชิญเจ้าของสุนัขบริจาคเลือดเพื่อสุนัขที่คลาดแคลนเลือด

ขอเชิญชวนท่านเจ้าของสุนัขที่มีน้ำหนักโดยประมาณ 25 กิโลกรัมขึ้นไปมาร่วมบริจาคเลือดเพื่อสุนัขที่คลาดแคลนเลือด โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ท่านจะได้รับการยกเว้นค่าบริการทางการแพทย์ (Docter Fee) และตรวจสุขภาพประจำปีฟรี อีกทั้งเป็นโอกาสที่ท่านและสุนัขของท่านจะได้ร่วมทำบุญต่อเพื่อนสุนัขซึ่งเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บตาย ด้วยกันนะคะ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ โรงพยาบาลสัตว์เวชพงษ์ โทร 042-327102  แผนที่<<<คลิกเลย