ทำไมถึงติดไฟแดงที่แยกนี้

สถานที่: ซอยข้างอุดรพิทย์ เป็นสามแยกตัดกับถนนด้านหลังโรงเรียนอุดรพิทย์

Image Image

สาเหตุที่ฟ้องด้วยภาพ:ปริมาณรถในซอยนี้ (ในชั่วโมงเร่งด่วน) ไม่น่าจะมีปริมาณมากพอที่ต้องใช้ไฟแดง

การติดไฟแดงที่แยกนี้ทำให้ปริมาณรถในถนนสายหลัก(เส้นหลังโรงเรียนอุดรพิทย์)เกิดการติดขัดมากขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วน เนื่องจากทุกแยกในถนนเส้นนี้ติดไฟแดงทุกแยก

ถ้าเรานำปริมาณรถจากถนนซอยทุกๆเส้น(ในชั่วโมงเร่งด่วน)มาเช็คดูจะเห็นว่าบางแยกไม่ควรมีไฟแดงด้วยซ้ำ แทนที่จะทำให้รถไหลได้สะดวกมากขึ้นกลับทำให้ เกิดการติดขัดบนถนนเส้นนี้มากขึ้นต่างหาก

ข้อแนะนำ:ควรนับปริมาณรถในชั่วโมงเร่งด่วนและนำข้อมูลมาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่า แยกไหนควรมีไฟแดง และแยกไหนไม่ควรมีไฟแดง