ททท.ชวนร่วมสนุกอิ่มบุญไปกับ“ประเพณีบุญหลวง และงานผีตาโขน"       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ได้จัดงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ปี 2555 ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย.55 ณ ถนนแก้วอาสา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
       
       นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย กล่าวว่า ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ต่างให้ความสนใจงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานประเพณีบุญหลวง นี้ เป็นประเพณีที่รวม “งานบุญพระเวส” (ฮีตเดือนสี่) และ “งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้ามารวมไว้เป็นงานบุญงานเดียวกัน
       
       ในงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ในปีนี้ จะมีขบวนแห่ที่สร้างความตื่นตา ตื่นใจ ด้วยท่วงทำนองจังหวะดนตรีที่เร้าใจของ “ผีตาโขน” ซึ่งเป็นหน้ากากที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของศิลปะการแต่งแต้มลวดลาย และเน้นสีสันที่สดใสงดงาม โดยในปีนี้ ททท.สำนักงานเลย ได้สนับสนุนอุปกรณ์ให้นักท่องเที่ยววาดลวดลายตามจินตนาการของตน บนหน้ากากผีตาโขนเล็ก (ปูนปลาสเตอร์) ณ สำนักงาน กศน.อำเภอด่านซ้าย
       
       นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่อีกด้วย
       
       ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โทร.0-250-5500, สำนักงานเลย โทร.0-4281-2812,0-4281-1505
       
       สำหรับกำหนดการงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ปี 2555 มีดังนี้
       
       วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555
       เวลา 03.00 น. - พิธีบวชพราหมณ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย
       เวลา 05.00 น. - พิธีเบิกพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน - ลำน้ำศอก)
       เวลา 06.00 น. - พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ (ตั้งแต่หน้าวัดโพนชัย ตามถนนแก้วอาสา ถึงทางแยกไปอำเภอนาแห้ว แล้ววน
       กลับไปยังวัดโพนชัย)
       เวลา 07.30 น. - พระสงฆ์ทุกรูปรับบาตรฉันเช้า ที่วัดโพนชัย
       เวลา 08.30 น. - พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน - เจ้าแม่นางเทียม (บ้านเจ้าพ่อกวน)
       เวลา 09.00 น. - ขบวนของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม แห่จากบ้านเจ้าพ่อกวนไปยังวัดโพนชัย
       เวลา 09.30 น. - ขบวนของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม ขบวนเยาวชน ประชาชนทั่วไป ขบวนนักท่องเที่ยวพร้อมกันที่บริเวณ
       วัดโพนชัย
       เวลา 10.00 น. - พิธีเปิด “งานบุญหลวง” วันโฮม ( ณ วัดโพนชัย )
       - ชมกิจกรรมแสดงบนเวที สลับการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย
       - ชมการละเล่นผีตาโขนของกลุ่มผีตาโขนทั่วไปตามถนนแก้วอาสา
       วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 25555
       เวลา 09.00 น. - ขบวนของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน นางแต่ง พร้อมกันบริเวณถนนในโรงเรียนชุมชน
       บ้านด่านซ้าย
       - ขบวนเทิดพระเกียรติ (โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา) พร้อมบริเวณหน้าเทศบาลตำบลด่านซ้าย
       - ขบวนอื่นๆ พร้อมบริเวณสนามโรงเรียนด่านซ้าย
       เวลา 11.00 น. - ชมการโดดร่มดิ่งพสุธา ถึงบริเวณสนามโรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย
       - พิธีเปิดงานบุญและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2555 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โดย
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข)
       - ชมกิจกรรมการแสดงด้านหน้าเวทีกลาง (หน้าที่ว่าอำเภอด่านซ้าย)
       - ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม คณะพ่อแสน นางแต่ง เริ่มเคลื่อนจากที่หน้าว่า
       การอำเภอด่านซ้าย ไปยังวัดโพนชัย
       - เริ่มเคลื่อนขบวนอื่นๆ
       เวลา 13.00 น. - ชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง (หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย)
       - ชมการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย (รอบชิงชนะเลิศ)
       - ประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่างๆ
       เวลา 15.00 น. - พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส (บ้านเจ้าพ่อกวน)
       เวลา 15.30 น. - ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง จากบ้านเจ้าพ่อกวนไปยังวัดโพนชัย
       - ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ถึงบริเวณวัดโพนชัยแห่รอบโบสถ์ 3 รอบ
       - พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป (องค์แทนพระเวส) เข้าโบสถ์
       - พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน (หลังวัดโพนชัย
       - พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) วัดโพนชัย
       เวลา 19.00 น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดโพนชัย (เทศน์พระมาลัยหมื่น พระมาลัยแสน)
       วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555
       เวลา 04.00 น. - พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย

ข้อมูลข่าวจาก : ASTV ผู้จัดการออนไลน์