สุดของการแต่งเท่ กับนูโวเอ็มเอ็กซ์
ข้อมูลจาก   http://www.mocyc.com