ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

(ทางทีมงานยังต้องการ ภาพประกอบและข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวอุดรธานี ส่งภาพถ่ายที่ท่านถ่ายเอง มาที่  clickteams@gmail.com โดยที่ท่านสามารถใส่ลายเซ็นแล้วระบุว่า สำหรับ UDclick.com ภาพที่ถูกเลือกมาใช้จะถูกเก็บไว้ใช้ในฐาน ข้อมูลนี้ตลอดไป ส่วนภาพที่ไม่ได้นำมาใช้จะถูกจัดแสดงอยู่ในหมวด Gallery ของเว็บไซท์ Udclick.com)

 

ประวัติสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

        สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กลุ่มท้องที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงได้ก่อตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2532  โดยการสนับสนุนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และรัฐบาลตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม     จังหวัดอุดรธานีมีความพร้อมหลายๆด้านเหมาะสมที่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท้องที่  เช่น ความพร้อมทางด้านวัตถุดิบ  แรงงาน  และศักยภาพในด้านภูมิประเทศ  หัวใจของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ากับต่างประเทศนั้นก็คือ เรื่องอุตสาหกรรม 

       ซึ่งการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมให้ประสบความสำเร็จนั้น  นอกจากการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว  ภาคเอกชนนับว่ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะภาครัฐเป็นผู้กำหนดทิศทางไว้อย่าง กว้างๆ  และคอยดูแลสนับสนุนกิจการของภาคเอกชนให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม  และคอยเป็นผู้ช่วยภาคเอกชนเท่านั้น  ซึ่งมีแนวความคิดในอันที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท้องที่ขึ้น  เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป 

 

 ที่อยู่ : 83/14 ถนนวัฒนานุวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-246498 , 042-221511
แฟ็ก : 042-246498


วันที่บันทึก: 2008-06-12 07:45:14    ผู้ชม: 826
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร