ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/ท่านขุนเลา วคามพิเนตร์ ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านบ้านเดื่อ


       "ท่านขุนเลา วคามพิเนตร์" เดิมชื่อ "นายทา" เป็นผู้นำชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง จากเมืองอุบล อพยพมาทางทิศตะวันตกผ่านเมืองสกลนคร หนองหาร กุมภวาปี จนในที่สุดได้ตัดสินใจ ลงหลักปักฐานสร้างหมู่บ้านขึ้น เรียกว่า "บ้านเดื่อ" นื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ และ มีต้นมะเดื่อ มากมายภายในหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังมีหนองน้ำชุกชุมด้วยปลา และ สัตว์น้ำต่างๆอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน
จากนั้นจะมีการสร้าง "วัดบ้านเดื่อ" ขึ้น และ ได้สร้างโบสถ์ขึ้นในหนองน้ำ ซึ่งโบสถ์ที่สร้างในน้ำดังกล่าว เรียกว่า "สิม" และ ต่อมาหนองน้ำแห่งนี้จึงเรียกกันว่า "หนองสิม" จนถึงปัจจุบัน

       ต่อมาเมื่อปี ร.ศ.112 หรือ พ.ศ.2436 ปีมะเส็ง "พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม" ข้าหลวงใหญ่สำเร็จราชการหัวเมืองลาวพวน ได้ย้ายกองบัญชาการออกจากเมืองหนองคายตามหนังสือสัญญากรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ซึ่งบังคับให้เมืองสยามต้องย้ายป้อม ด่าน ค่าย คู ฤา ที่อยู่ของทหารออกไปให้ห่างจากฝั่งขวาแม่น้ำโขงเป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร(625เส้น) ซึ่งกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมก็ได้อพยพทหาร และประชาชนส่วนหนึ่งมาเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณใกล้บ้านเดื่อ ทรงเล็งเห็นว่าเป็นภูมิประเทศที่น่าจะสร้างเป็นเมืองได้จึงเรียกชื่อชุมนุมแห่งนี้พร้อมกับตั้งชุมชนที่ตั้งขึ้นใหม่ว่า "บ้านเดื่อหมากแข้ง" และ ได้ตั้งเป็นกองบัญชาการมณฑลลาวพวนขึ้น ณ บ้านเดื่อหมากแข้งแห่งนี้

       เนื่องจาก "นายทา" เป็นผู้นำชาวบ้านที่ได้รับความเคารพยกย่องจากชาวบ้านให้เป็นผู้นำของหมู่บ้านมาตลอด กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมจึงได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองประชาชนในบริวเณนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุข และ ในที่สุด "นายทา" ก็ได้รับพระราชทานยศเป็น "ท่านขุนเลา วคามพิเนตร์" รับใช้ราชการเรื่อยมาและเป็นต้นตระกูล "วิจารณรงค์" ตั้งแต่บัดนั้น
       และเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง "ท่านขุนเลา วคามพิเนตร์" ก็ได้สิ้นชีวิตที่บ้านเดื่อที่ท่านเป็นผู้สร้างบ้านแปลงเมืองมาแต่เริ่มต้น ชาวบ้านซึ่งเคารพนับถือท่านต่างเชื่อว่าดวงวิญญาณของท่านจะยังคงปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานให้เป็นสุขตลอดไป

 
รูปปั้น "ท่านขุนเลา วคามพิเนตร์" ต้นตระกูล "วิจารณรงค์"


ศาลท่านขุนเลา วคามพิเนตร์ที่อยู่ : หนองสิม บ้านเดื่อ ถนนโพนพิสัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000


วันที่บันทึก: 2010-08-21 11:35:55    ผู้ชม: 510
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร