ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/วัดสุนทรประดิษฐ์ จังหวัดอุดรธานี (อนัมนิกายแห่งแรกในภาคอีสาน)


 

ประวัติความเป็นมาของวัดสุนทรประดิษฐ์    

                วัดสุนทรประดิษฐ์ ::   ตั้งอยู่ เลขที่ 44/3 ถนนอดุลยเดช ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นวัดพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเพียงวัดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พระอาจารย์จีนเที้ยง เต่าก้วย เจ้าอาวาสองค์แรกเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พุทธศักราช 2507  โดยนายสมคูณ หอบรรลือกิจ คหบดีผู้มีจิตศรัทธรา ยกกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนจำนวน 4 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ พร้อมกับเป็นผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตสร้างวัด ตามระเบียบของทางราชการกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกเป็นวัดฝ่ายมหายาน ตามหนังสือที่ ศธ.0407/5778 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2509 และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฐายี มหาเถระ )สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สถิตย์ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ได้ประทานนามวัดนี้ว่า “วัดสุนทรประดิษฐ์”  ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุและเสนาสนะคือโรงธรรม สำหรับเป็นที่สวดมนต์ 1หลัง ศาลาการเปรียญใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลแบบเก๋งจีน 1หลัง มณฑปแบบเก๋งจีนประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์กวนอิม 1 หลัง กุฏิที่พักสงฆ์ขนาด 9 ห้อง 1 หลัง 

        เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2526 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราชสกลหมาสังฆปรินายก ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเททองหล่อพระประธาน พระพุธมงคลสถาพร (ศิลปแบบจีน) ซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 9 นิ้ว โดยจำลองแบบที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามไว้ ณ วัดอุภัยราชบำรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2527 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ เพื่อประดิษฐานพระพุทธมงคลสถาพร และในปี 2530  ทางวัดสุนทรประดิษฐ์และคณะกรรมการ ได้เททองหล่อพระอัครสาวก (พระมหากัสสปะ มหาเถระ, พระอานนท์ลักษณะยืนความสูง 3 เมตร และ พระกัจจายนะ มหาเถระ ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว) จำนวน 3 องค์ ประดิษฐานในอุโบสถ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ขณะนี้อุโบสถได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีการทำพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540   

          ปัจจุบันพระสมณานัมธีราจารย์(ถนอม อารีกูลชัย) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เป็นเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ องค์ที่ 2 โดยทางวัดสุนทรประดิษฐ์ ขึ้นอยู่ในสังกัดการปกครองของคณะพระสงฆ์อนัมนิกาย

 

ประวัติโรงเจสุนทรธรรมรังษี (เค่งอังเจตั๊ว) วัดสุนทรประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 
          โรงเจสุนทรธรรมรังษี (เค่งอังเจตั๊ว) ตั้งอยู่เลขที่ 44/3 วัดสุนทรประดิษฐ์ ถนนอดุลยเดช ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดีธานี ซึ่งเป็นวัดพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเพียงแห่งเดียว ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี พ.ศ.2508 พระอาจารย์เที้ยง เต่าก้วย เจ้าอาวาสรูปแรกในขณะนั้น ได้ใช้หอสวดมนต์เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลกินเจตลอดมา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2542 พระสมณานัมราชวุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ ในปัจจุบัน พร้อมด้วย คณะกรรมการวัดสุนทรประดิษฐ์ คณะชมรมศิษย์วัดโลกานุเคราะห์ และพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ พ่อค้า ชาวจีนเยาวราช โดยมีบริษัทสหสันต์ จำกัด ได้พร้อมใจกันสร้างโรงเจ คอนกรีต ตกแต่งด้วยศิลปะแบบจีน มีขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 40 เมตร สำหรับประกอบศาสนกิจ ในเทศกาลกินเจ ซึ่งมีกำหนดขึ้นใน วันที่ 1 เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน) ของทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราชในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

          ภายในโรงเจนั้น ได้อัญเชิญองค์พระอวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตว์ทั้งเก้าพระองค์ (กิ๊วอ๊วงฮุกโจ๊ว) มาประดิษฐานด้วย ซึ่งโรงเจหลังนี้ ได้ใช้งบประมาณการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 12 ล้านบาท คระกรรมการวัดสุนทรประดิษฐ์ได้มีกำหนดฉลองเปิดโรงเจขึ้นเมื่อวันที่ 3-5 มกราคม พ.ศ. 2546 

          โรงเจสุนทรธรรมรังษี (เค่งอังเจตั๊ว) แห่งนี้จัดเป็นสถานที่ประกอบศาสกิจต่างๆ พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาปริยัติธรรม ประชุมอบรมในงานทางศาสนาและพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญถือศีลกินเจได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจัดเป็นศาสนสถานทางพระพุทธสาสนาที่คงอยู่คู่กับวัดสุนทรประดิษฐ์ตลอดกาลนาน

 ที่อยู่ : 44/3 ถนนอดุลยเดช อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-221124


วันที่บันทึก: 2008-06-13 01:21:42    ผู้ชม: 2406
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร