ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี

ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี

        "ศาลเจ้าหลักเมืองอุดรธานี" หรือ "ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุดรธานี" ตั้งอยู่บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้เริ่มสร้างเสาหลักเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยได้ทำพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณของ "พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม" มาสิงสถิต ณ เสาหลักเมือง ซึ่งทำด้วยไม้คูณ และใต้เสาหลักเมืองมีแผ่นยันต์และมีแก้วแหวน เงิน ทอง ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ตัวเสาหลักเมืองยาว 5 เมตร เศษ และฝังลึกลงไป 3 เมตร

       สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพระราชพิธีเปิดศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2542 โดยชาวอุดรธานีร่วมใจสละทรัพย์ส่วนตัว สร้างขึ้นมาทดแทน มีความสวยงามโดดเด่น เป็นสง่าจากฝีมือการออกแบบของ "ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี" ศิลปินแห่งชาติ ในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานของไทยอีสาน และได้อัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวัณ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอุดรธานี มาประดิษฐานเคียงคู่กับศาลหลักเมืองหลังใหม่

 

 

 
       "ศาลพระหลักเมืองอุดรธานี" ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญในการดำรงและสืบสันติสุขของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ศาลพระหลักเมืององค์เดิมตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2502 ในบริเวณใกล้เคียงกับศาลพระหลักเมืององค์ปัจจุบันนี้ไม่ไกลนัก โดยความร่วมมือ ร่วมใจของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน คหบดีชาวเมืองอุดรธานี ในสมัย "นายจินต์ รักการดี" เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2502 ตัวของศาลพระหลักเมืองเดิมนั้นเป็นศิลปะจีนผสมไทย

       ต่อมาในปี พ.ศ.2538 สมัยที่ "นายดำรง รัตนพานิช" เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน คหบดีชาวจังหวัดอุดรธานีทุกหมู่เหล่า ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อสร้างศาลพระหลักเมืองประจำอุดรธานีใหม่ เพราะนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 ที่ได้ก่อตั้งศาลพระหลักเมืององค์เดิมนั้นเป็นเวลานานหลาย สิบปี สภาพของตัวศาลพระหลักเมืองมีสภาพทรุดโทรม ประกอบกับทางกรมศิลปากรได้ทำการตรวจสอบแล้ว ไม่ทราบว่ามีการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือไม่ประการใด

       เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2538 สำนักพระราชวังได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดอุดรธานีว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต สถาปนิกผู้ออกแบบสร้างศาลพระหลักเมืองใหม่ คือ ศิลปินแห่งชาติ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานของไทยอีสาน มีลักษณะสวยงามมาก

ภาพประกอบที่มาจากเว็บไซท์ของ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี และท่านสามารถเข้าไปชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://www.thai-architecture.com/shrines.html

 001.jpg

 002.jpg

003.jpg 

016.jpg 

 

 

 ที่อยู่ : บริเวณทุ่งศรีเมือง ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000


วันที่บันทึก: 2008-06-11 01:52:22    ผู้ชม: 5196
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร