ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ โพธิพิรุณ


สวนโพธิพิรุณเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

ประวัติสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ โพธิพิรุณ
     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินวัดโพธิสมภรณ์เพื่อนมัสการพระธรรมเจดีย์(จูม พนฺธุโล) เจ้าอาวาสขณะนั้น
พระองค์ทรงมีพระราชปรารภกับพระธรรมเจดีย์ว่า "ที่ดินบริเวณหน้าวัดนี้ไม่ควรให้ปลูกสร้างอาคารร้านค้าใดๆทั้งสิ้น เพราะจะทำให้ทัศนียภาพของวัดขาดความร่มรื่น ควรทำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป"
       ขณะนั้นพระธรรมบัณฑิต(จันทร์ศรี จนฺททีโป)ได้รับฟังพระราชปรารภอยู่ด้วย ต่อมาจึงได้นำไปเผยแพร่ให้ศิษยานุศิษย์ได้ทราบ และพิจารณาดำเนินตามแนวพระราชปรารภ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากภาครัฐ และเอกชน สนับสนุนปัจจัยต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงทั้งนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 5ธันวาคม 2542

 

 

 ที่อยู่ : อยู่หน้าวัดโพธิสมภรณ์ ถนนถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000


วันที่บันทึก: 2010-10-09 23:29:02    ผู้ชม: 273
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร