ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/สวนสาธารณหนองประจักษ์

สวนสาธารณหนองประจักษ์

       ในปี พ.ศ.2530จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น"หนองประจักษ์"เมื่อเทศบาลนครอุดรธานี ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองประจักษ์ใหม่เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เนื่องในวโรกาศทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด สวยงามมากทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมีน้ำพุหอนาฬิกาและสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนไปพักผ่อน และออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก...

       สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองจ.อุดรธานี อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานีหนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานีเดิมเรียกว่า''หนองนาเกลือ” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น“หนองประจักษ์”เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนทั่วไปตั้งอยู่กลางเมืองอุดรธานีมีพื้นที่315ไร่ มีสนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ศาลาพักผ่อน 9 หลังสวนพักผ่อน 7 แห่งมีสวนไม้ดอกไม้ประดับ
ไม้ยืนต้น

       หนองประจักษ์ศิลปาคมอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานีเดิมเรียกว่า "หนองนาเกลือ"ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เทศบาลเมืองอุดรธานีได้ทำการปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

       หนองประจักษ์ศิลปาคมอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานีเดิมเรียกว่า "หนองนาเกลือ"ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "หนองประจักษ์"เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พล.ต.พระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเทศบาลเมืองอุดรธานีได้ ทำการปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่เพื่อถวายเป็นราช สักการะแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่อง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบโดย บริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ ประดับหลายชนิดและทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมีน้ำพุหอนาฬิกาและสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนเข้าไป พักผ่อนและออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมาก ทางด้านทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือจะมีพระตำหนักหนองประจักษ์ซึ่งเคย เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจกาล ปัจจุบัน

 

 090227230422c4fdc16b38b0c1.jpg
 09022723045752c28a69910725.jpg
 0902272304346967b5e7ea9aaa.jpg

 ที่อยู่ : ถนนเพาะนิยม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000


วันที่บันทึก: 2008-06-20 00:43:07    ผู้ชม: 2183
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร