ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/ทุ่งศรีเมือง


(ทางทีมงานยังต้องการ ภาพประกอบและข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวอุดรธานี ส่งภาพถ่ายที่ท่านถ่ายเอง มาที่clickteams@gmail.com โดยที่ท่านสามารถใส่ลายเซ็นแล้วระบุว่า สำหรับ UDclick.com ภาพที่ถูกเลือกมาใช้จะถูกเก็บไว้ใช้ในฐานข้อมูลนี้ตลอดไป ส่วนภาพที่ไม่ได้นำมาใช้จะถูกจัดแสดงอยู่ในหมวด Gallery ของเว็บไซท์ Udclick.com)

    ประวัติงานประเพณีทุ่งศรีเมือง อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม มาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อ ร.ศ.112 หรือ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2436 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวอุดรธานี ได้ดำรงชีวิตกันอย่างสงบสุข แต่ยังไม่มีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และกระทำร่วมกันของชาวอุดรธานีทั้งจังหวัด จนกระทั่งปี พ.ศ.2502 สมัยนายจินต์ รักการดี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมกับชาวจังหวัดอุดรธานี ริเริ่มจัดงานบวงสรวง สักการะบูชา และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา พร้อมเฉลิมฉลองงานบวงสรวงเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม โดยใช้ชื่อว่า “งานทุ่งศรีเมือง” เพราะจัดขึ้นที่ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

  นับตั้งแต่นั้นมา ก็ได้มีการจัดงานติดต่อกันโดยตลอด ต่อมาในปี พ.ศ.2532 ได้ขยายการจัดงานเป็น 12 วัน 12 คืน คือระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม และต่อมาได้ขยายการจัดงานเป็น 15 วัน 15 คืน จนกระทั่งปัจจุบัน โดย 2 วัน สุดท้ายจะนำรายได้ไปช่วยกิจกรรมสาธารณะเฉพาะสำหรับในปีนั้นๆ จึงถือเป็นประเพณี และเทศกาลงานประจำปีของจังหวัดอุดรธานี สืบต่อกันมา โดยในแต่ละปีมีการตั้งชื่องานไปตามวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ เช่น ในปี 2534 จะเน้นหนักในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านผ้าหมี่-ขิด จึงใช้ชื่อในการจัดงานครั้งนั้นว่า “งานทุ่งศรีเมืองอุดร ธานี ผ้าหมี่-ขิด” ในปี 2551 ที่ผ่านมาใช้ชื่อการจัดงานว่า “งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2551” โดยมุ่งเน้นจัดขบวนแห่บายศรี อันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวอีสานและชาวอุดรธานี ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน และเป็นการแสดงให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับรู้ว่า งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ซึ่งในแต่ละปีได้มีการเน้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์เด่น ๆ ของจังหวัด โดยเฉพาะผ้าหมี่ขิด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองของอุดรธานีที่ลือชื่อ จนได้จัดให้มีการประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด เป็นประจำทุกปีด้วยเช่นเดียวกัน

      งานประจำปีทุ่งศรีเมือง ในปี 2552 นี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2552 ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี โดยปีนี้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 50 แล้ว ใช้ชื่องานว่า งานทุ่งศรีเมืองและกาชาดอุดรธานีปี 2552 “เทิดไท้องค์ราชา เทิดค่าวัฒนธรรม เลิศล้ำบายศรี ผ้าหมี่-ขิด”

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขบวนแห่ "ทุ่งศรีเมืองและกาชาดอุดรธานี' 52"
บรรยากาศภายในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง'52ที่อยู่ : ถนนประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000


วันที่บันทึก: 2008-06-19 10:57:57    ผู้ชม: 864
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร