ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี

วัดมัชฌิมาวาส  จังหวัดอุดรธานี

       "วัดมัชฌิมาวาส" ตั้ง อยู่ที่ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง เดิมเคยเป็นวัดร้างมาก่อน ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดเดิม" หรือ "วัดเก่า" ในวิหารเล็กๆ ภายในวัด มีพระพุทธรูปหินสีขาวปางนาคปรกประดิษฐานอยู่ ซึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อนาค"เป็นที่ เคารพสักการะ ของชาวอุดรธานี มาก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ได้ โปรดให้สร้างวัดขึ้นที่วัดร้างโนนหมากแข้ง และให้ชื่อว่า "วัดมัชฌิมาวาส" วัดมัชฌิมาวาส เดิมชื่อ "วัดโนนหมากแข้ง" โดยได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2507

 

 


ประวัติ

       "พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม" สมัยดำรงตำแหน่งเป็น "ข้าหลวงใหญ่ ผู้สำเร็จราชการหัวเมืองลาวพวน" ได้ทรงสร้างวัดโนนหมากแข้ง (เคยเป็นวัดร้าง) แล้วมีภิกษุจำพรรษาอีกครั้ง เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "วัดมัชฌิมาวาส" เมื่อราว พ.ศ. 2436 พร้อมกับการสร้างเมืองอุดรธานีขึ้น วัดมัชฌิมาวาสจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอุดรฯจนตราบเท่าทุกวันนี้

       ก่อนจะมาเป็นวัดมัชฌิมาวาส วัดมัชฌิมาวาสเป็นวัดร้างมาก่อน ชื่อว่าวัดโนนหมากแข้งแต่หลักฐานที่พอให้ทราบได้ว่าเป็นวัดร้างนั้น ก็มีอยู่ 2 อย่าง คือเจดีย์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่โนน (เนิน) ประชาชนเล่าสืบกันมา ว่าเจดีย์นั้นได้ครอบ หรือ คร่อมตอหมากแข้งขนาดใหญ่ และมีพระพุทธรูปหินขาว ปางนาคปรก (ปัจจุบัน คือ หลวงปู่นาค) อยู่ภายในเจดีย์ ปัจจุบัน พระพุทธรูปหินขาว ปางนาคปรก ก็ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่หน้าพระอุโบสถ ให้ชาวอุดรฯและจังหวัดใกล้เคียงได้สักการะบูชา กันมาจนถึงทุกวันนี้ และกลายเป็นพระพุทธรูปที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมัชฌิมาวาสตลอดมา

 

 

สถานที่ตั้ง

       วัดมัชฌิมาวาส ตั้งอยู่บนเนื้อที่ทั้งหมด 15 ไร่ 1 งาน มีถนนล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านทิศตะวันออก ติดกับถนนหมากแข้ง และถนนดุษฎี ด้านทิศใต้ ติดกับถนนวัฒนา ด้านทิศเหนือ ติดกับถนนโพนพิไสย อยู่ใกล้กับสถานที่ราชการหลายแห่ง คือ ใกล้ศาลจังหวัดอุดรธานี โดยห่างจากศาลจังหวัดอุดรธานทีเพียง 40 เมตรเท่านั้น ใกล้กับสถานีกาชาดที่ ๙ และสาธารณสุขจังหวัด ประมาณ 30 เมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 120 เมตร ด้านหลังติดกับโรงเรียนเทคนิคอุดรธานี โดยห่างกันเพียง 30 เมตร ห่างจากสำนักงานเทศบาลเมืองอุดรธานี ประมาณ 250 เมตร และตั้งอยู่ในย่านกลางของคุ้มต่าง ๆ คือ คุ้มบ้านห้วย คุ้มบ้านโนน คุ้มหมากแข้ง คุ้มทุ่งสว่าง และคุ้มบ้านคอกวัว

 

 

       หลวงพ่อนาคเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี พบในวัดร้างโบราณที่บ้านโนนหมากแข้ง ชาวบ้านเดื่อหมากแข้งและละแวกใกล้เคียงจัดให้มีงานสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ และงานบุญบั้งไฟเป็นประเพณีสืบมา
  
    ในรัชกาลที่ 5 พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ โปรดให้สร้างวัดมัชฌิมาวาสขึ้นที่บริเวณวัดร้างนี้ แล้วอันเชิญหลวงพ่อนาคประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2437

      ต่อมาในพุทธศักราช 2494 พระเทพวิสุทธาจารย์เจ้าอาวาสได้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถใหม่ พร้อมกับบูรณะหลวงพ่อนาคโดยหุ้มพระพุทธรูปองค์เก่าไว้ภายใน หลวงพ่อนาคองค์เดิมเป็นพุทธรูปปางนาคปรกทำจากหินสีขาว หลังจากบูรณะแล้ว ชาวอุดรที่เคารพศรัทธา สามารถนำทองคำเปลวปิดถวายเพื่อเป็นการสักการะบูชาได้สะดวกขึ้น 


       กล่าวกันว่าสำหรับหนุ่มสาวๆ ที่มีความต้องการให้มีความสมหวังในด้านความรักและมีความมั่นคงแล้ว ให้ไปขอพรจากหลวงพ่อนาค จะสมหวังทุกรายไป ส่วนการถวายสิ่งของนั้น นิยมที่จะถวายเป็นคู่ๆ ไป เช่น หากถวายเชิงเทียนก็ต้องถวายเป็นคู่ ที่สำคัญคือต้องตักเอาน้ำที่อยู่ในโอ่งหน้าพระอุโบสถมาประพรมใส่คนรักด้วย

       ปางนาคปรก เป็นชื่อเรียกพระพุทธรูปลักษณะนั่งสมาธิ และมีพระยานาคแผ่หัวเป็นพังพานขึ้นจากไหล่ไปปรกพระเศียรของพระพุทธรูป แต่เดิมทำเป็นรูปพระยานาคเป็นมนุษย์ มีรูปงู 7 หัวเป็นพังพานขึ้นจากไหล่ไปปรกพระเศียร ในกิริยาที่พระยานาคทำท่านมัสการพระพุทธเจ้าต่อมาภายหลังทำพระยานาคเป็นรูปงูขดตัวเป็นฐานตั้งพระพุทธรูปนั่งสมาธิบนตัวพระยานาค และมีพังพานและหัวของพระยานาค 7 เศียรปกอยู่      ภายในวัดมัชฌิมาวาส นอกจากจะเป็นที่ให้การศึกษาทางพระพุทธศาสนาแล้ว ทางวัดยังได้จัดตั้ง มุูลนิธิขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่มีความเดืือดร้อนหรือต้องการการช่วยเหลือ มูลนิธิวัดมัชฌิมาวาสตั้งขึ้นใน พ.ศ.2510 
 
     วัดมัชฌิมาวาสนอกจากจะให้การอบรมสั่งสอนเรื่อง พระพุทธศาสนาแล้ว ทางวัดยังได้จัดหากิจกรรมภายในวัด นั้นคือ การจัดรายการวิทยุที่ให้การสั่งสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ที่ไม่ได้มาเข้าวัด ได้ศึกษาหรือเรียนรู้ผ่านทางรายการวิทยุนี้ได้ ซึ่งคลื่นวิทยุ คือ FM 92.00 Mhz 

เนื้อหาเพิ่มเติม<<<คลิกเลย

 

 ที่อยู่ : ตำบลหมากแข้ง ถนนวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000


วันที่บันทึก: 2008-06-12 08:24:27    ผู้ชม: 2862
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร