ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/ศาลากลางจังหวัด

(ทางทีมงานยังต้องการ ภาพประกอบและข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวอุดรธานี ส่งภาพถ่ายที่ท่านถ่ายเอง มาที่ clickteams@gmail.com โดยที่ท่านสามารถใส่ลายเซ็นแล้วระบุว่า สำหรับ UDclick.com ภาพที่ถูกเลือกมาใช้จะถูกเก็บไว้ใช้ในฐานข้อมูลนี้ตลอดไป ส่วนภาพที่ไม่ได้นำมาใช้จะถูกจัดแสดงอยู่ในหมวด Gallery ของเว็บไซท์ Udclick.com)
ที่อยู่ : ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-223304     แฟ็ก : 042-244259

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

(ทางทีมงานยังต้องการ ภาพประกอบและข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวอุดรธานี ส่งภาพถ่ายที่ท่านถ่ายเอง มาที่ clickteams@gmail.com โดยที่ท่านสามารถใส่ลายเซ็นแล้วระบุว่า สำหรับ UDclick.com ภาพที่ถูกเลือกมาใช้จะถูกเก็บไว้ใช้ในฐานข้อมูลนี้ตลอดไป ส่วนภาพที่ไม่ได้นำมาใช้จะถูกจัดแสดงอยู่ในหมวด Gallery ของเว็บไซท์ Udclick.com)

โทรศัพท์ : 042-244394-5

เทศบาลนครอุดรธานี

(ทางทีมงานยังต้องการ ภาพประกอบและข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวอุดรธานี ส่งภาพถ่ายที่ท่านถ่ายเอง มาที่ clickteams@gmail.com โดยที่ท่านสามารถใส่ลายเซ็นแล้วระบุว่า สำหรับ UDclick.com ภาพที่ถูกเลือกมาใช้จะถูกเก็บไว้ใช้ในฐานข้อมูลนี้ตลอดไป ส่วนภาพที่ไม่ได้นำมาใช้จะถูกจัดแสดงอยู่ในหมวด Gallery ของเว็บไซท์ Udclick.com)
ที่อยู่ : เทศบาลนครอุดรธานี ถนนพานพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-325176-85

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี ใกล้วัดโพธิสมภรณ์ ตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2463 โดยดำริพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการมณฑลอุดร คุณหญิง ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในจังหวัด เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนนารีอุปถัมภ์ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2468 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ ว่า "ราชินูทิศ" จึงเป็นชื่อเรียกอาคารหลังนี้สืบมา
ที่อยู่ : ริมถนนโพศรี ใกล้วัดโพธิสมภรณ์ ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-242563

ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี

ประวัติความเป็นมา ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2436 เป็นอาคารไม้สองชั้น ตั้งอยู่ช่วงถลางถนนราชพัสดุ มีพระศรีธนเสนา เป็นนายอำเภอเมืองอุดรธานีคนแรก ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปสร้างที่ถนนมุขมนตรี  ตำบลหมากแข้ง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ก่อสร้างตามแบบแปลนของกรมการปกครอง สร้างเสร็จและใช้เป็นสถานที่ทำการเมื่อ พ.ศ. 2509 
ที่อยู่ : ถนนมุขมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0 4220 5245, 0 4220 5244     แฟ็ก : 0 4224 3501, 0 4224 4732

ที่ว่าการอำเภอนายูง

โทรศัพท์ : 042-257113

สำนักงานคลัง เขต 4 อุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานป่าไม้จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

คุ้มอัยการ

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี

       เรือนจำกลางอุดรธานี ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.  2442  ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของวัดมัชฌิมาวาส  หรือทางด้านทิศตะวันออกของศาลจังหวัดอุดรธานี   ซึ่งปัจจุบันคือที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  มีอาณาเขตในขณะแรกตั้ง 1 ไร่   ใช้รั้วเสาปักโดยรอบอาคารต่าง ๆ ใช้ไม้ในท้องถิ่นปลูกสร้าง  สามารถคุมขังผู้ต้องขังได้เพียงเล็กน้อย
ที่อยู่ : เลขที่ 64 ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานยุติธรรม จังหวัดอุดร

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนศรีสข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเขต 1

ที่อยู่ : ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดร

ที่อยู่ : ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี

042-347919-20 udn@doe.go.th
ที่อยู่ : 765 ม. 1 ต.บ้านเลื่อม ถนนถ.รอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : โทร. 042-347680, 042-348587, 042-348588
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร