ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี

       เสาหลักเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยได้ทำพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณของ "พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม" มาสิงสถิต ณ เสาหลักเมือง ซึ่งทำด้วยไม้คูณ และใต้เสาหลักเมืองมีแผ่นยันต์และมีแก้วแหวน เงิน ทอง ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ตัวเสาหลักเมืองยาว 5 เมตร เศษ และฝังลึกลงไป 3 เมตร
ที่อยู่ : บริเวณทุ่งศรีเมือง ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี

ศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองอุดรธานี เพราะถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมน้ำใจทั้งของชาวพื้นเมืองเดิมและชาวจีน และนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมะที่สำคัญของเมืองแห่งหนึ่ง
ที่อยู่ : ถนน 39 ศาลเจ้าเนรมิตร ตลาดน้อยหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : (042) 245801     แฟ็ก : (042) 247291

ศาลเทพารักษ์

ศาลเทพารักษ์ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ที่มีชาวบ้าน และประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ
ที่อยู่ : บริเวณหนองประจักษ์ ถนนเพาะนิยม ตัดกับ ศุภกิจจรรยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

พระพุทธโพธิ์ทอง

พระพุทธโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ในบริเวณศาลพระหลักเมือง ทางด้านทิศตะวันตกของศาลพระหลักเมือง ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปองค์นี้ ไม่มีใครทราบที่มาอย่างแน่นอนและชัดเจน มีเพียงสั้นๆ ว่ามีการขุดพบที่ตำบลบ้านจีตเมื่อหลายสิบที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวกิ่งอำเภอกู่แก้วในปัจจุบันและได้นำเอามาเก็บรักษาเอาไว้ที่จังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่ : บริเวณเดียวกันกับศาลหลักเมือง ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ท้าวเวสสุวัณ

ท้าวเวสสุวัณ หรือท้าวกุเวร ตั้งตระหง่านอยู่ที่หน้าศาลพระหลักเมืองหันหน้าไปทางทิศเหนือ เป็นรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่สีขาว ทรงเครื่องเต็มยศ ประดับด้วยกระเบื้องสี พระหัตถ์ทั้งสองข้างกุมกระบองอยู่ในลักษณะของการปกป้อง
ที่อยู่ : บริเวณด้านหน้าทิศเหนือของศาลหลักเมือง ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

       ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดนี้
ที่อยู่ : ตำบลหมากแข้ง ถนนเพาะนิยม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี

       วัดมัชฌิมาวาส ตั้ง อยู่ที่ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง เดิมเคยเป็นวัดร้างมาก่อน ชาวบ้านิยมเรียกว่า วัดเดิมหรือวัดเก่า ในวิหารเล็กๆ ภายในวัด มีพระพุทธรูปหินสีขาวปางนาคปรกประดิษฐานอยู่ ซึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อนาค"เป็นที่ เคารพสักการะ ของชาวอุดรธานี มาก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ได้ โปรดให้สร้างวัดขึ้นที่วัดร้างโนนหมากแข้ง และให้ชื่อว่า "วัดมัชฌิมาวาส"  
ที่อยู่ : ตำบลหมากแข้ง ถนนวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

วัดสุนทรประดิษฐ์ จังหวัดอุดรธานี (อนัมนิกายแห่งแรกในภาคอีสาน)

 เป็นวัดพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเพียงวัดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พระอาจารย์จีนเที้ยง เต่าก้วย เจ้าอาวาสองค์แรกเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พุทธศักราช 2507  โดยนายสมคูณ หอบรรลือกิจ คหบดีผู้มีจิตศรัทธรา ยกกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนจำนวน 4 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ พร้อมกับเป็นผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตสร้างวัด ตามระเบียบของทางราชการกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกเป็นวัดฝ่ายมหายาน ตามหนังสือที่ ศธ.0407/5778 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2509
ที่อยู่ : 44/3 ถนนอดุลยเดช อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-221124

วัดโยธานิมิตร จังหวัดอุดรธานี

วัดโยธานิมิตร เป็นวัดที่สำคัญยิ่งวัดหนึ่งในการปฏิบัติกรรมฐานสายหลวงปู่เสาร์  กันตสีโล และหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  และพระอุโบสถที่เก่าแก่  มีความเป็นมาอันยาวนาน  และเป็นที่บรรพชา  อุปสมบท  ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ องค์สำคัญหลายองค์ เช่น พระเดชพระคุณท่านหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นต้น
ที่อยู่ : ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

วัดสามัคคีวนาราม จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

วัดป่าพัฒนาราม จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ตำบลบ้านจั่น ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 7018 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

วัดพุทธไพรวรรณ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

วัดใหม่ชัยมงคล จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

วัดป่าโนนนิเวศ บ้านโนนนิเวศน์ จังหวัดอุดรธานี

      เป็นวัดที่หลวงปู่มั่นเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่ สมัยนั้นเป็น ป่าช้าไม่ได้อยู่กลางเมืองอย่างนี้ เป็นที่ทิ้งศพโจรผู้ร้ายที่ถูกทางการฆ่าตาย
ที่อยู่ : ซอยอุดรดุษฎี9 ตำบลหมากแข้ง ถนนอุดรดุษฎี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

วัดป่าสามัคคีธรรมหนองแก้ว จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

วัดอาจสุรวิหาร(วัดหนองบัว) บ้านหนองบัว

ที่อยู่ : ซอยกำนัน บ้านหนองบัว ตำบลหมากแข้ง ถนนรอบสวนสาธารณะหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

วัดทิพย์สันติวรรณ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ตำบลบ้านจั่น ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก) บ้านจิก

"วัดทิพยรัฐนิมิตร" หรือ "วัดป่าบ้านจิก" เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่มุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสี่แยกที่ตัดกันระหว่างถนนนเรศวรกับถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บริเวณนี้คือ "คุ้มบ้านจิก"
ที่อยู่ : ตำบลหมากแข้ง ถนนอัศวมิตร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

วัดชัยโพธิ์ทอง จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ตำบลบ้านเลื่อม ถนนพรมประกาย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร