ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/อึ้งฮั่วฮะอาหลั่ยยนต์

ที่อยู่ : 32/8-9 ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042221914

อึ้งฮั่วฮะอาหลั่ยยนต์

ที่อยู่ : 32/8-9 ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042221914

บริษัท อุดรเบสท์ไทร์ จำกัด

ที่อยู่ : 475/1-3 ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042222155, 042221512, 042240893     แฟ็ก : 042221416

ฮะเฮงการยาง

ที่อยู่ : 11/5 ถนนสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042222607, 042246188

บริษัท เอสเอชซีเอ็ม เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่ : 588/17 ถนนรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042124077     แฟ็ก : 042124079

ปิติมอเตอร์

ที่อยู่ : 565 ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042243220     แฟ็ก : 042240789

ไทยพัฒนา

ที่อยู่ : 286/2 ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042247465, 042247464

แว่นชัยอะไหล่ยนต์

ที่อยู่ : 371 ถนนศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042274095

นิยมอะหลั๋ยยนต์

ที่อยู่ : 24 ม.9 อำเภอศรีสุทโธ จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042287013

ร้าน ส เซียงกง อุดร

ที่อยู่ : 22 ม.1 ถนนรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042222433, 042341087

อุดรศิริชัย โกดัง

ที่อยู่ : 167/20 ถนนนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042248505

มูลชัยเซอร์วิส

ที่อยู่ : 84 ม.1 อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042289196

ต พัฒนา

ที่อยู่ : 343/1 ม4 ถนนอุดร-กุดจับ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042223349

เฮงอะไหล่ยนต์

ที่อยู่ : 2/12 ถนนโภคานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042243782

ร้านบำรุงดีเซล

ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์,ขายอะไหล่รถยนต์
ที่อยู่ : 151 หมู่ 9 ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-222392,042-340397

บริษัท อุดรจตุรชัย จำกัด

ขายเคมีภัณฑ์ (น้ำกรด, น้ำกลั่น)
ที่อยู่ : 148/2-3 ถนนประชารักษา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-222744,042-347113-4     แฟ็ก : 042-245272

ร้านสามชัยการยาง

ขายยางรถยนต์,เปลี่ยนยางรถยนต์,ซ่อมช่วงล่าง,ตั้งศูนย์ล้อ
ที่อยู่ : 57/1-4 ถนนประชารักษา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-242578,042-347184     แฟ็ก : 042-347184

หจก.สหกลอุดร

ขายอะไหล่รถยนต์,น้ำมันเครื่อง,แบตเตอรี่
ที่อยู่ : 497/30-31 ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-223870,042-221603     แฟ็ก : 042-24632

ร้านชัยเจริญกลการ

จำหน่ายอะไหล่รถยนต์,น้ำมันเครื่องทุกชนิด
ที่อยู่ : 99 ถนนโภคานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-212551-4

หจก.ชงฮวดเส็งอะไหล่ 1976

จำหน่ายอะไหล่รถยนต์
ที่อยู่ : 409/5-6 ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-244821-2     แฟ็ก : 042-242079
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร