ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร" ก่อตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 มี ราชบุรุษเพิ่ม การสมศีล ทำหน้าที่แทนครูใหญ่ หลักสูตรที่โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดรเปิดสอนคือ หลักสูตรครูประกาศนียบัตรมณฑล โดยรับนักเรียนชายที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี นักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนทุนจากจังหวัดต่าง ๆ ในมณฑล สถานที่ตั้งคือ บริเวณสโมสรเสือป่ามณฑลอุดร เป็นที่ตั้งชั่วคราว ต่อมาถึงมีการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรบริเวณห้วยโซ่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปัจจุบัน) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 350 ไร่ ต่อมาได้แบ่งพื้นที่บางส่วนให้หน่วยงานอื่น ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 237 ไร่ 3 งาน 37 ตารางวา
ที่อยู่ : 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-211040-59     แฟ็ก : 0-4234-1618

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนอุดรพาณิชยการอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนโปลีเทคนิคอุดรธานี

ที่อยู่ : ตำบลบ้านจั่น ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนช่างกลอุดรธานี

ที่อยู่ : ซอยจินตคาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

วิทยาลัยสันตพล

ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนอุดรธานี (มหาวิทยาลัยชีวิต):Life univ

"ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนอุดรธานี (มหาวิทยาลัยชีวิต):Lie universit
ที่อยู่ : อาคาร ๑๗ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ต. กุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 4100
โทรศัพท์ : 082-8400796
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร