ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/


โรงเรียน

โรงเรียน (29/- )

สถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา (10/- )

กวดวิชา สอนพิเศษ

กวดวิชา สอนพิเศษ (1/- )

ศึกษาต่อต่างประเทศ

ศึกษาต่อต่างประเทศ (-/- )

ห้องสมุด ฐานข้อมูล

ห้องสมุด ฐานข้อมูล (2/- )

โรงเรียนอนุบาล เนอสเซอรี่

โรงเรียนอนุบาล เนอสเซอรี่ (3/- )

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร" ก่อตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 มี ราชบุรุษเพิ่ม การสมศีล ทำหน้าที่แทนครูใหญ่ หลักสูตรที่โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดรเปิดสอนคือ หลักสูตรครูประกาศนียบัตรมณฑล โดยรับนักเรียนชายที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี นักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนทุนจากจังหวัดต่าง ๆ ในมณฑล สถานที่ตั้งคือ บริเวณสโมสรเสือป่ามณฑลอุดร เป็นที่ตั้งชั่วคราว ต่อมาถึงมีการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรบริเวณห้วยโซ่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปัจจุบัน) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 350 ไร่ ต่อมาได้แบ่งพื้นที่บางส่วนให้หน่วยงานอื่น ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 237 ไร่ 3 งาน 37 ตารางวา
ที่อยู่ : 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-211040-59     แฟ็ก : 0-4234-1618

โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปคม

โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2466 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่อยู่ : โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี

ที่อยู่ : ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ที่อยู่ : ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน

ที่อยู่ : ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ห้องสมุดประชาชนอุดรธานี

ที่อยู่ : 17 ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-240-815     แฟ็ก : 042-240-815

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนวชิรวิทยา

ที่อยู่ : ตำบลหนองขอนกว้าง ถนนประชาสันติ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนอุดรพาณิชยการอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ

ที่อยู่ : ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนดงเค็งนำวัฒนาอุปถัมภ์

ที่อยู่ : ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง

ที่อยู่ : ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนบ้านตาด

ที่อยู่ : ตำบลบ้านตาด ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 7023 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

ที่อยู่ : ตำบลบ้านตาด ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 7021 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์

ที่อยู่ : ตำบลบ้านตาด ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 7019 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนเทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนอุดรดุษฎี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร