ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปคม

โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2466 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่อยู่ : โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี

ที่อยู่ : ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ที่อยู่ : ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน

ที่อยู่ : ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนวชิรวิทยา

ที่อยู่ : ตำบลหนองขอนกว้าง ถนนประชาสันติ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ

ที่อยู่ : ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนดงเค็งนำวัฒนาอุปถัมภ์

ที่อยู่ : ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง

ที่อยู่ : ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนบ้านตาด

ที่อยู่ : ตำบลบ้านตาด ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 7023 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

ที่อยู่ : ตำบลบ้านตาด ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 7021 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์

ที่อยู่ : ตำบลบ้านตาด ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 7019 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนเทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนอุดรดุษฎี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา

ที่อยู่ : ถนนอุดรดุษฎี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนอินทร์อุดมวิทยา

ที่อยู่ : ตำบลหมากแข้ง ถนนทองใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์

ที่อยู่ : ตำบลหมากแข้ง ถนนทองใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนคุณากรณ์

ที่อยู่ : ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

ที่อยู่ : ถนนประชาอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร