ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/


หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ (36/- )

สถานทูต สถานกงสุล

สถานทูต สถานกงสุล (-/- )

ตำรวจ

ตำรวจ (4/- )

ทหาร

ทหาร (5/- )

สมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชน

สมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชน (2/- )

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (1/- )

ศาลากลางจังหวัด

(ทางทีมงานยังต้องการ ภาพประกอบและข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวอุดรธานี ส่งภาพถ่ายที่ท่านถ่ายเอง มาที่ clickteams@gmail.com โดยที่ท่านสามารถใส่ลายเซ็นแล้วระบุว่า สำหรับ UDclick.com ภาพที่ถูกเลือกมาใช้จะถูกเก็บไว้ใช้ในฐานข้อมูลนี้ตลอดไป ส่วนภาพที่ไม่ได้นำมาใช้จะถูกจัดแสดงอยู่ในหมวด Gallery ของเว็บไซท์ Udclick.com)
ที่อยู่ : ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-223304     แฟ็ก : 042-244259

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

(ทางทีมงานยังต้องการ ภาพประกอบและข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวอุดรธานี ส่งภาพถ่ายที่ท่านถ่ายเอง มาที่ clickteams@gmail.com โดยที่ท่านสามารถใส่ลายเซ็นแล้วระบุว่า สำหรับ UDclick.com ภาพที่ถูกเลือกมาใช้จะถูกเก็บไว้ใช้ในฐานข้อมูลนี้ตลอดไป ส่วนภาพที่ไม่ได้นำมาใช้จะถูกจัดแสดงอยู่ในหมวด Gallery ของเว็บไซท์ Udclick.com)

โทรศัพท์ : 042-244394-5

เทศบาลนครอุดรธานี

(ทางทีมงานยังต้องการ ภาพประกอบและข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวอุดรธานี ส่งภาพถ่ายที่ท่านถ่ายเอง มาที่ clickteams@gmail.com โดยที่ท่านสามารถใส่ลายเซ็นแล้วระบุว่า สำหรับ UDclick.com ภาพที่ถูกเลือกมาใช้จะถูกเก็บไว้ใช้ในฐานข้อมูลนี้ตลอดไป ส่วนภาพที่ไม่ได้นำมาใช้จะถูกจัดแสดงอยู่ในหมวด Gallery ของเว็บไซท์ Udclick.com)
ที่อยู่ : เทศบาลนครอุดรธานี ถนนพานพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-325176-85

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี ใกล้วัดโพธิสมภรณ์ ตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2463 โดยดำริพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการมณฑลอุดร คุณหญิง ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในจังหวัด เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนนารีอุปถัมภ์ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2468 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ ว่า "ราชินูทิศ" จึงเป็นชื่อเรียกอาคารหลังนี้สืบมา
ที่อยู่ : ริมถนนโพศรี ใกล้วัดโพธิสมภรณ์ ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-242563

ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี

ประวัติความเป็นมา ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2436 เป็นอาคารไม้สองชั้น ตั้งอยู่ช่วงถลางถนนราชพัสดุ มีพระศรีธนเสนา เป็นนายอำเภอเมืองอุดรธานีคนแรก ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปสร้างที่ถนนมุขมนตรี  ตำบลหมากแข้ง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ก่อสร้างตามแบบแปลนของกรมการปกครอง สร้างเสร็จและใช้เป็นสถานที่ทำการเมื่อ พ.ศ. 2509 
ที่อยู่ : ถนนมุขมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0 4220 5245, 0 4220 5244     แฟ็ก : 0 4224 3501, 0 4224 4732

สภอ.เมืองอุดรธานี

ตำรวจที่มาประจำในจังหวัดอุดรธานี ครั้งแรกเมื่อใดนั้นไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่จากการสืบค้นมีหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่ก่อตั้งเมืองอุดรแล้ว ซึ่งพอจะสันนิษฐานได้ว่ามีกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยบ้านเมืองในรูปแบบของ "กองตระเวนหัวเมือง" ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2436 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งเมืองอุดร โดยกองทหารตระเวนหัวเมืองนี้จะใช้กำลังของทหารที่มีพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปราคม เป็นผู้ควบคุม
ที่อยู่ : สภอ.เมืองอุดรธานี ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-222285

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีในขณะนั้นองค์กรเอกชนไม่มีการรวมตัวกันทำให้ขาดพลังในการดำเนินการทางธุรกิจระบบราชการขาดการประสานงานกับเอกชนผู้ระกอบ การค้าสภาหอการค้าไทย และภาครัฐได้สนับสนุนให้มีการก่อตั้งหอการค้าในต่างจังหวัดเพื่อเป็นองค์กรที่สามารถประสานงานให้เศรษฐกิจพัฒนาได้ทั่วประเทศ  
ที่อยู่ : 194 ม.1 (เยื้องห้างเทสโก้โลตัส ) ต.หนองบัว ถนนรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-242-693,042-248582     แฟ็ก : 042-243-666

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กลุ่มท้องที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงได้ก่อตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2532  โดยการสนับสนุนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และรัฐบาลตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
ที่อยู่ : 83/14 ถนนวัฒนานุวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-246498 , 042-221511     แฟ็ก : 042-246498

สถานีตำรวจรถไฟ

(ทางทีมงานยังต้องการ ภาพประกอบและข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวอุดรธานี ส่งภาพถ่ายที่ท่านถ่ายเอง มาที่clickteams@gmail.com โดยที่ท่านสามารถใส่ลายเซ็นแล้วระบุว่า สำหรับ UDclick.com ภาพที่ถูกเลือกมาใช้จะถูกเก็บไว้ใช้ในฐานข้อมูลนี้ตลอดไป ส่วนภาพที่ไม่ได้นำมาใช้จะถูกจัดแสดงอยู่ในหมวด Gallery ของเว็บไซท์ Udclick.com)
ที่อยู่ : อยู่ในสถานีรถไฟ ถนนประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ที่ว่าการอำเภอนายูง

โทรศัพท์ : 042-257113

สำนักงานคลัง เขต 4 อุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานป่าไม้จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

คุ้มอัยการ

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี

       เรือนจำกลางอุดรธานี ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.  2442  ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของวัดมัชฌิมาวาส  หรือทางด้านทิศตะวันออกของศาลจังหวัดอุดรธานี   ซึ่งปัจจุบันคือที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  มีอาณาเขตในขณะแรกตั้ง 1 ไร่   ใช้รั้วเสาปักโดยรอบอาคารต่าง ๆ ใช้ไม้ในท้องถิ่นปลูกสร้าง  สามารถคุมขังผู้ต้องขังได้เพียงเล็กน้อย
ที่อยู่ : เลขที่ 64 ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานยุติธรรม จังหวัดอุดร

ที่อยู่ : ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนศรีสข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี

ที่อยู่ : ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร