ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/


ข้อมูลและสถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลและสถานที่ท่องเที่ยว (14/- )

โรงแรม รีสอร์ท

โรงแรม รีสอร์ท (1/- )

ตัวแทนท่องเที่ยว บริษัททัวร์

ตัวแทนท่องเที่ยว บริษัททัวร์ (1/- )

สายการบิน จองตั๋วเครื่องบิน

สายการบิน จองตั๋วเครื่องบิน (-/- )

บริการรถเช่า

บริการรถเช่า (-/- )

สวนสาธารณะ อ่างเก็บน้ำ

สวนสาธารณะ อ่างเก็บน้ำ (5/- )

ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี

       เสาหลักเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยได้ทำพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณของ "พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม" มาสิงสถิต ณ เสาหลักเมือง ซึ่งทำด้วยไม้คูณ และใต้เสาหลักเมืองมีแผ่นยันต์และมีแก้วแหวน เงิน ทอง ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ตัวเสาหลักเมืองยาว 5 เมตร เศษ และฝังลึกลงไป 3 เมตร
ที่อยู่ : บริเวณทุ่งศรีเมือง ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

อนุเสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  เป็นพระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาสังวาล ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2399  ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ (เรียกว่า “มณฑลอุดร” ในสมัยต่อมา)  ระหว่าง ร.ศ.112-118  ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้นเมื่อ  ร.ศ.112 (พ.ศ.2436)
ที่อยู่ : วงเวียนห้าแยกกรมหลวงประจักษ์ ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี

ศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองอุดรธานี เพราะถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมน้ำใจทั้งของชาวพื้นเมืองเดิมและชาวจีน และนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมะที่สำคัญของเมืองแห่งหนึ่ง
ที่อยู่ : ถนน 39 ศาลเจ้าเนรมิตร ตลาดน้อยหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : (042) 245801     แฟ็ก : (042) 247291

พระตำหนักหนองประจักษ์

เมื่อปี พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเคยประทับที่พระตำหนักหนองประจักษ์ พระตำหนักตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ และตั้งอยู่บริเวณใกล้กับศาลเทพารักษ์
ที่อยู่ : บริเวณศาลเทพารักษ์ ถนนศุภกิจจรรยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ศาลเทพารักษ์

ศาลเทพารักษ์ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ที่มีชาวบ้าน และประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ
ที่อยู่ : บริเวณหนองประจักษ์ ถนนเพาะนิยม ตัดกับ ศุภกิจจรรยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

พระพุทธโพธิ์ทอง

พระพุทธโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ในบริเวณศาลพระหลักเมือง ทางด้านทิศตะวันตกของศาลพระหลักเมือง ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปองค์นี้ ไม่มีใครทราบที่มาอย่างแน่นอนและชัดเจน มีเพียงสั้นๆ ว่ามีการขุดพบที่ตำบลบ้านจีตเมื่อหลายสิบที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวกิ่งอำเภอกู่แก้วในปัจจุบันและได้นำเอามาเก็บรักษาเอาไว้ที่จังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่ : บริเวณเดียวกันกับศาลหลักเมือง ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ท้าวเวสสุวัณ

ท้าวเวสสุวัณ หรือท้าวกุเวร ตั้งตระหง่านอยู่ที่หน้าศาลพระหลักเมืองหันหน้าไปทางทิศเหนือ เป็นรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่สีขาว ทรงเครื่องเต็มยศ ประดับด้วยกระเบื้องสี พระหัตถ์ทั้งสองข้างกุมกระบองอยู่ในลักษณะของการปกป้อง
ที่อยู่ : บริเวณด้านหน้าทิศเหนือของศาลหลักเมือง ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(ทางทีมงานยังต้องการ ภาพประกอบและข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวอุดรธานี ส่งภาพถ่ายที่ท่านถ่ายเอง มาที่ clickteams@gmail.com โดยที่ท่านสามารถใส่ลายเซ็นแล้วระบุว่า สำหรับ UDclick.com ภาพที่ถูกเลือกมาใช้จะถูกเก็บไว้ใช้ในฐานข้อมูลนี้ตลอดไป ส่วนภาพที่ไม่ได้นำมาใช้จะถูกจัดแสดงอยู่ในหมวด Gallery ของเว็บไซท์ Udclick.com)

โทรศัพท์ : 042-326436,042-325406

สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์์

กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ของจังหวัดอุดรธานีที่อยู่ใกล้ตัวเมืองที่สุดจึงถือเป็นเสน่ห์ ในการดึงดูดนักท่อง เที่ยวชาวไทยและต่างประเทศให้เดินทางไปสัมผัสกับความแปลกและความสวยงามซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกนี้ก็ว่าได้ กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์เป็นกล้วยไม้พันธุ์ แวนด้าใบร่อง ลูกผสมระหว่างสามปอยดง และโจเซฟฟิน แวนเบอโร่ผสมได้ด้วยฝีมือของมนุษย์เมื่อปี 2520
ที่อยู่ : ซอยกมลพัฒนา บ้านเลขที่ 127 หมู่5 ตำบลบ้านเลื่อม ถนนรอบเมืองอุดร-หนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-242475

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี ใกล้วัดโพธิสมภรณ์ ตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2463 โดยดำริพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการมณฑลอุดร คุณหญิง ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในจังหวัด เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนนารีอุปถัมภ์ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2468 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ ว่า "ราชินูทิศ" จึงเป็นชื่อเรียกอาคารหลังนี้สืบมา
ที่อยู่ : ริมถนนโพศรี ใกล้วัดโพธิสมภรณ์ ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-242563

วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

       ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดนี้
ที่อยู่ : ตำบลหมากแข้ง ถนนเพาะนิยม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี

       วัดมัชฌิมาวาส ตั้ง อยู่ที่ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง เดิมเคยเป็นวัดร้างมาก่อน ชาวบ้านิยมเรียกว่า วัดเดิมหรือวัดเก่า ในวิหารเล็กๆ ภายในวัด มีพระพุทธรูปหินสีขาวปางนาคปรกประดิษฐานอยู่ ซึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อนาค"เป็นที่ เคารพสักการะ ของชาวอุดรธานี มาก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ได้ โปรดให้สร้างวัดขึ้นที่วัดร้างโนนหมากแข้ง และให้ชื่อว่า "วัดมัชฌิมาวาส"  
ที่อยู่ : ตำบลหมากแข้ง ถนนวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ทุ่งศรีเมือง

  ประวัติงานประเพณีทุ่งศรีเมือง อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม มาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อ ร.ศ.112 หรือ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2436 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวอุดรธานี ได้ดำรงชีวิตกันอย่างสงบสุข แต่ยังไม่มีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และกระทำร่วมกันของชาวอุดรธานีทั้งจังหวัด จนกระทั่งปี พ.ศ.2502
ที่อยู่ : ถนนประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สวนสาธารณหนองประจักษ์

       หนองประจักษ์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานีหนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า หนองนาเกลือตั้งอยู่ทางทิศรตะวันตกของตัวเมืองเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ พลตรีพระเจ้าบรมวงศืเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี
ที่อยู่ : ถนนเพาะนิยม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สวนสาธารณหนองสิม

ที่อยู่ : ถนนโพนพิสัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สวนสาธารณะหนองบัว

ที่อยู่ : ถนนรอบสระหนองบัว ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สะพานโพธิ์รำลึก

 สะพานแห่งนี้เป็นแหล่งรวมของเหล่าช่างฝีมือที่มีความชำนาญในการทำกรอบพระ กรอบพลาสติก ป้ายชื่อ มายาวนานกว่า 30 ปี
ที่อยู่ : สามแยกถนนโพธิ์ศรีตัดกับถนนอำเภอ ถนนโพธิ์ศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

หมู่บ้านหมอลำ

ไม่รู้ว่าจะเป็นการเรียกเกินเลยไปหรือป่าว ถ้าผมจะเรียกบริเวณนี้ว่า"หมู่บ้านหมอลำ" สาเหตุเพราะว่ามีสำนักงานหมอลำแต่ละคณะตั้งเรียงรายตลอดถนนทั้งสาย รอการว่าจ้าง ไปแสดงหมอลำตามที่ต่างๆ สนนราคาก็แล้วแต่ตกลงกัน ส่วนสำนักงานหมอลำแต่ละคณะ ก็จะมีดาราเด่นๆไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบของผู้ว่าจ้าง (หมู่บ้านหมอลำนี้ตั้งอยู่ถนนด้านข้างของวัดมัชฌิมวาส ด้านที่ติดกับสี่แยกทะลุไปชลประทาน)
ที่อยู่ : ถนนข้างๆวัดมัชณิมวาสทะลุออกมาทางถนนอุดรดุษฎี ถนนหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ภูฝอยลม

วันที่บันทึก: 2009-02-11 17:18:24   ผู้ชม: 126

ศรีสุข อพาร์ทเมนท์ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : 461 ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-348444     แฟ็ก : 042-348810
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร