เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ พิมพ์ อีเมล์

          

          จังหวัดอุดรธานี เชิญร่วมโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเป็นการสนองพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้มีโอกาสเป็นเจ้าของโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ มีเป้าหมายไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวนทั้งสิ้น 98 ตัว โดยขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมบริจาคเงินและหรือโค-กระบือ เพื่อนำไปจัดซื้อโค-กระบือ เพศเมียอายุ 2-4 ปี ซึ่งต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมที่จะใช้เป็นแม่พันธ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ปราศจากโรคระบาดติดต่อถึงคนหรือสัตว์ด้วยกัน และสามารถขยายพันธ์และใช้แรงงานได้จำนวน 98 ตัว เพื่อทำพิธีไถ่ชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2554

            เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินตามจิตศรัทธา เพื่อนำไปจัดหาโค-กระบือ และหรือร่วมบริจาคโค-กระบือ เพื่อให้ครบตามจำนวน 98 ตัว ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-223766 ต่อ 13

 

ข้อมูลจาก  หอการค้าอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร