ศูนย์การประหยัดพลังงานหอการค้าอุดรเชิญร่วมงาน“ตลาดนัดประหยัดพลังงานสัญจร” พิมพ์ อีเมล์

           ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงานหอการค้าอุดรธานี จับมือ หอการค้าไทย และนิตยสาร ENERGY SAVING จัดกิจกรรม “ตลาดนัดประหยัดพลังงานสัญจร”

          

           ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย และนิตยสาร Energy Saving จัดกิจกรรม “ตลาดนัดประหยัดพลังงานสัญจร” ขึ้น เพื่อจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้แก่ผู้ประกอบการให้ทราบถึงมาตรการการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วนของประเทศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการในเรื่องการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับนำเสนอเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานที่ได้รับรองมาตรฐานว่าสามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานได้จริง

          นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ ประธานศูนย์ที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงานมาตั้งแต่ปี 2550  รวมระยะเวลากว่า 5 ปี โดยได้มีกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 นี้ ศูนย์ที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ถูกยกระดับขึ้นจากระดับจังหวัด เป็น ระดับภาค ทำให้มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปีนี้หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายคือ ศูนย์ที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย และนิตยสาร Energy Saving จัดกิจกรรม “ตลาดนัดประหยัดพลังงานสัญจร” ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านพลังงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ผู้ประกอบการ หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่ต้องการประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่าย

         งาน“ตลาดนัดประหยัดพลังงานสัญจร”จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซนทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีกำหนดการต่างๆ ดังนี้ 

 เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
 เวลา 09.00 – 09.10 น.  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ
   โดย  นายยงยุทธ  วัฒนธีรวุฒิ
   ประธานกรรมการพลังงาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
 เวลา 09.10 – 09.15 น.  กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ
   โดย  นายคมสัน  เอกชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 เวลา 09.15 – 10.00 น.   การบรรยายหัวข้อ “การสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs 
   ในการดำเนินกิจกรรมด้านพลังงาน”
   โดย  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ
 เวลา 10.00 – 10.10 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
 เวลา 10.10 – 12.00 น.  การเสวนา CEO Energy Talk “บทบาทผู้บริหารกับการอนุรักษ์พลังงาน”
   โดย  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน และผู้ประกอบการที่ประสบ
   ความสำเร็จในการจัดการด้านพลังงานทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
 เวลา 13.00 – 14.00 น.  การบรรยายในหัวข้อโครงการส่งเสริมการใช้หลอดผอมเบอร์ 5
   โดย  วิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 เวลา 14.00 – 16.00 น.  การบรรยายหัวข้อ” แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายด้านพลังงาน 
   และกรณีศึกษาตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการพลังงาน
   โดย  นายวัลลภ เรืองด้วยธรรม      บริษัท มิตรเทคนิคคัลคอนซัลแทนท์ จำกัด

          นอกจากนี้ยังมี การออกบูธนิทรรศการด้านการประหยัดพลังงงาน แนะนำผลิตภัณฑ์ และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย จึงขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้า ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงาน “ตลาดนัดประหยัดพลังงานสัญจร” ในครั้งนี้ ที่ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


ข้อมูลจาก หอการค้าอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร