สัมมนาความรู้เกี่ยวกับเครดิตบูโร พิมพ์ อีเมล์

        หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เชิญชวนผู้ประกอบการ และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา “การกำกับดูแลสถาบันการเงินกับการคุ้มครองเงินฝาก และการให้ความรู้เกี่ยวกับเครดิตบูโร” ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด จัดขึ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Crystal Top ชั้น 6 โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อย ดังนี้
          1.การกำกับดูแล และความมั่นคงของสถาบันการเงิน
          2.การคุ้มครองเงินฝากโดยเฉพาะ การทยอยลดวงเงินคุ้มครอง เป็น 50 ล้านบาท ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 และ เป็น 1 ล้านบาท ในวันที่ 11 สิงหาคม 2555 และ
          3. พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 

          ในงานมีการบรรยาย เรื่อง “การกำกับดูแล และความมั่นคงของสถาบันการเงิน” โดย นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, การบรรยาย เรื่อง “การคุ้มครองเงินฝาก” โดย นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และการบรรยาย เรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับเครดิตบูโร” โดย นายโอรส เพชรเจริญ หัวหน้านิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย และนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอใบตอบรับได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทร. 0-4224-2693 และ 0-4224-8582 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


ข้อมูลจาก หอการค้าอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร