รู้ทันทรัพย์สินทางปัญญา & ซอฟต์แวร์ พิมพ์ อีเมล์

      

             ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟรี พร้อมรับประกาศนียบัตร เรื่องรู้ทันทรัพย์สินทางปัญญาและซอฟต์แวร์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกีรยติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา, เป็นเจ้าของสิทธิ์แต่ถูกผู้อื่นละเมิดควรทำอย่างไร และ จะทำอย่างไรเมื่อถูกกล่าวหาว่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

            สำรองที่นั่งได้ที่คุณสุมาลี Email: esanip@gmail.com อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , esanip@kku.ac.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , http://esanip.kku.ac.th โดยศูนย์ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 0-4336-4409 โทรศัพท์มือถือ 089-4174705

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร