เอเชีย แปซิฟิค โปแตซ เชิญรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พิมพ์ อีเมล์

       บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ “การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping)” โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

        ท่านที่สนใจสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภานุมาศ ระย้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2509-9000-39 ต่อ 2306  หมายเลขโทรสาร 0-2509-9047 อีเมล์ : panamas_r@team.co.thอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ภายในวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2554

 เวลา 08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน
 เวลา 09.00-09.15 น.   พิธีเปิดการสัมมนา
   - กล่าวรายงานโดย ผู้แทนบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   - กล่าวเปิดการประชุม
 เวลา 09.15-09.45 น.  บรรยายสรุปเกี่ยวกับขอบเขตการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
   - สรุปรายละเอียดโครงการเหมืองแร่โพแทช
     โดยตัวแทน บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   - นำเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
     โดย ดร.สิรินิมิตร บุญยืน (ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม)
     บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
     ดำเนินการโดยคุณปรัชญานันท์ เวียงนนท์
 เวลา 09.45-10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
 เวลา 10.00-12.00 น.  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 เวลา 12.00-12.30 น.  ปิดการสัมมนา
 เวลา 12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

 


ข้อมูลจาก  หอการค้าอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร