เชิญร่วมอบรมขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่ 95 พิมพ์ อีเมล์

        ขนส่งจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ บริษัท บริดจสโตน (ประเทศไทย) จำกัด และค็อกพิทอุดรเบสท์ไทร์ จัดอบรมเสริมความรู้ให้ผู้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 95 ในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2554 ณ สำนักงานขนส่งแห่งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี

          เนื่องจากที่ผ่านมา บริดจโตน ได้จัดกิจกรรมเพื่อคืนกำไรแก่สังคมมาโดยตลอดกับการปลูกจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่าน “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” เป็นระยะเวลากว่า 18 ปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่รถยนต์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย

          ในปี 2554 นี้ บริดจสโตนได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ร่วมปลูกจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้การใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง วิธีการสร้างมารยาททางการขับขี่ที่ดี โดยได้กำหนดหลักสูตรของโครงการให้น่าสนใจ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คือ ต้องสามารถปลูกฝังมารยาทและจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ขับรถได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ผ่านเนื้อหาการอบรมที่เข้มข้นแต่ไม่เคร่งเครียดเพื่อสร้างความเข้าใจทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งกรมการขนส่งทางบกและจาก บริดจสโตน ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบก เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งวิธีดูแลรักษารถและยางรถยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และมารยาทการขับขี่ที่ถูกต้องเหมาะสม

          นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Exam และสอบภาคปฏิบัติที่สนามทดสอบโดยผู้ที่สอบผ่านจะได้รับทั้งใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลและวุฒิบัตร จากการอบรม

         โดย นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุดรเบสท์ไทร์ จำกัด กล่าวว่า การจัดอบรมขับขี่ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งต่อชาวอุดรธานี ซึ่งได้จะรับความรู้ความเข้าใจ มารยาทและจิตสำนึก ตลอดจนเทคนิคการขับรถยนต์ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ และการจัดอบรมในครั้งนี้ยังจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและสะดวกต่อการเดินทาง จึงขอเชิญชวนชาวอุดรธานีเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครล่วงหน้าได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี หรือที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี (เยื้องเทสโก้โลตัสสาขาแรก) โทร. 042-248582, 242693

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร