Camfrog กับการพัฒนาการศึกษาไทย พิมพ์ อีเมล์

 

 

ตัวอย่างของการใช้งาน Free Software เพื่อพัฒนาการศึกษา
โครงการ "การศึกษา2.0" เปิดอบรมครูไอซีทีทั่วประเทศผ่านโปรแกรมแคมฟรอก

โครงการ "การศึกษา 2.0 สร้างนวัตกรรมการทางการศึกษาอบรมครูไอซีทีทั่วประเทศที่ติดตั้งระบบ กูเกิ้ล แอพ ผ่านแคมฟรอกโดยได้รับการสนับสนุน
จากโรงเรียนแม่แจ่มหลังจากประสบความสำเร็จในการประชุมครูทางไกลในจังหวัดเชียงใหม่โดยจะเริ่มในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม นายชีพธรรม คำวิเศษณ์ ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ "การศึกษา 2.0" เปิดเผยว่า หลังจากได้ ติดตั้งโดเมเนม .ac.th และ ระบบ google apps for education ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศไทยไปแล้ว

ทางโครงการกำลังเตรียมเปิดอบรมระบบดังกล่าวผ่านโปรแกรมแคมฟอรก (www.camfrog.com) ซึ่งครูไอซีทีจากทั่วประเทศที่ได้รับการติดตั้ง กูเกิ้ลแอพ สามารถเข้ามารับการอบรมและประชุมพร้อมกัน ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา เห็นทั้งภาพและเสียงพร้อมกับและสร้างเป็นชุมชนใหม่ทางการเรียนรู้ไอซีทีซึ่งจะมีวิทยากรชั้นนำของประเทศ มาให้ความรู้ผ่านระบบดังกล่าว โดยจะเริ่มในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม ที่ห้อง CMI5 โดยได้รับการสนับสนุนจาก โรงเรียนแม่แจม จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่หลังดอยอินทนนท์ใช้แคมฟรอกประชุมครูในเขตการศึกษา 5 ของจังหวัดเชียงใหม่"แคมฟรอกมีประโยชน์อย่างมากมายทางการศึกษา ทำให้ครูทั่วประเทศสามารถรับการอบรมได้พร้อมกัน

สำหรับครูที่ต้องการอบรมหรือต้องการติดตั้งระบบ google apps สามารถเข้าไปอบรมได้ด้วยการขอรหัสผ่านที่ tri333@thaiventure.com" นายชีพธรรม กล่าว
ด้านผู้อำนวยการ มนสมุทร ปานพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้ใช้แคมฟรอกประชุมครูในเขตการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโรงเรียนในเขตตั้งอยู่ห่างไกลกันมาก แคมฟรอกได้เข้ามาช่วยในการประชุมทำให้เห็นภาพและเสียงของการประชุมทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในสการเดินทางและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการศึกษาและในอนาคตคาดว่า จะนำมาใช้ในการอบรมการเรียนการสอนกับนักศึกษาหลังจากที่ได้ใช้งานกับโรงเรียนในเขตการศึกษา 5 จังหวัดเชียงใหม่แล้ว สำหรับโครงการ "การศึกษา 2.0 ก่อตั้งโดยทีมผู้จัดรายการเปิดโลกซอฟต์แวร์ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย เป็นอาสาสมัครของบริษัท Google Inc และ บริษัทดอทอะไร ในการติดตั้งโดเมเนม ac.th และ ระบบ Google Apps for Education ฟรี สำหรับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สมัครได้ที่ http://www.thaiventure.com/edu2/ โดยโรงเรียนชั้นนำของประเทศที่ได้รับการติดตั้งไปแล้วได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมและโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนท้องถิ่นที่ห่างไกลสามารถใช้เทคโนโลยีชั้นนำของโลกได้เหมือนกัน เพื่อลดช่องว่างทางเทคโนโลยี

ที่มา : http://thaiventureblog.blogspot.com/

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร