อุดรธานีกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบรอบ ๑๑๘ ปี พิมพ์ อีเมล์

            จังหวัดอุดรธานีกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งเมืองอุดรธานีลุสู่ปีที่๑๑๘ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี พร้อมขอเชิญชมการแข่งขันพลุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในค่ำของวันเดียวกัน

        สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ๑๑๘ ปี กำหนดจัดอย่างยิ่งใหญ่ โดยในภาคเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.  ที่ บริเวณพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี  ทายาทราชนิกูลทองใหญ่  นายคมสัน  เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ตุลาการ  ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี  จะได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร  และในเวลาร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด  การประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา  บำเพ็ญพระราชกุศลและประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์  บวงสรวงสังเวย ทำบุญเบิกบ้าน  การประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย  และเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีรำบายศรีสู่ขวัญ  คณะภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  ข้าราชการสตรี  ภริยาคหบดี  คหปัตตานี  ข้าราชการสตรี  เยาวชนสตรีในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกันรำบวงสรวง  พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  อ่านองค์การบวงสรวง  อ่านสดุดีเฉลิมพระเกียรติพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม


          อนึ่งสำหรับคณะภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการสตรี  คหปัตตานี และสุภาพสตรี ชาวจังกวัดอุดรธานี ทั้งเด็ก เยาวชน ประชาชน  ที่มีความประสงค์จะร่วมรำบวงสรวง พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี  ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี  ขอเชิญชวน ร่วมซ้อมรำบวงสรวง ในระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณถนนอธิบดี  หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานจังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๒๔-๘๗๗๗ หรือ ๐-๔๒๒๒-๔๕๗๖ ในวันเวลาราชการ


          เมื่อรัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒ ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช ๒๔๓๖ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ไทยเกิดกรณีพิพาท เรื่องดินแดน กับประเทศฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสได้ส่งเรือรบเข้ามาปิดปากแม่น้ำเจ้าพระยาและบีบบังคับให้ไทยยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง อันได้แก่บริเวณประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน ให้แก่ฝรั่งเศส โดยไทยจะต้องไม่มีกองกำลังทหารในรัศมี ๒๕ กิโลเมตร บนฝั่งฟากตะวันตกของแม่น้ำโขง ซึ่งในขณะนั้นพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ผู้สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ มีกองบัญชาการตั้งอยู่ ณ เมืองหนองคาย จำเป็นต้องย้ายที่ตั้งกองบัญชาการลงมาทางใต้ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๔๓๖ และทรงเห็นว่า “บ้านหมากแข้ง” มีทำเลและชัยภูมิเหมาะสมที่จะตั้งกองบัญชาการ สามารถใช้เป็นศูนย์กลางบังคับบัญชา ดูแลการปกครองหัวเมืองโดยรอบได้ จึงทรงตั้งกองบัญชาการแห่งใหม่ขึ้น ณ ที่แห่งนี้ การตัดสินพระทัยของพระองค์แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถอันเฉลียวฉลาด ความอุตสาหะวิริยะแรงกล้า ทรงอดทนต่อความยากลำบาก มิได้ท้อถอย ประกอบกับ ทรงมีสายพระเนตร อันยาวไกล “บ้านหมากแข้ง” จึงได้พัฒนาการเจริญรุ่งเรืองมาเป็นจังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบัน


          พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ขณะดำรงพระชนม์ชีพ ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง  ที่ปรีชาสามารถยิ่งพระองค์หนึ่ง อีกทั้งทรงเชี่ยวชาญในศิลปะวิทยาการหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นด้านการช่าง ด้านกวีนิพนธ์ ด้านการคลัง และยังทรงรับราชการในตำแหน่งสำคัญ กล่าวคือ ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการทหาร กรมทหารล้อมพระราชวัง แม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ ยกกำลังไปปราบปรามพวกฮ่อ ณ มณฑลลาวพวน ผู้บังคับราชการทหารประจำซองในพระบรมมหาราชวัง  และองคมนตรี สำหรับตำแหน่งสุดท้ายในชีวิตการรับราชการคือ เสนาบดี กระทรวงกลาโหม พร้อมกับรั้งตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ  พระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยโรคอันตะพิการ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๔๖๗ รวมสิริชันษาได้ ๖๘ ชันษา ด้วยพระเกียรติประวัติและพระเดชพระคุณดังกล่ามานี้ ได้ตรึงตราอยู่ในชีวิตจิตใจของชาวจังหวัดอุดรธานี ต่อเนื่องกันมาช้านาน ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  จึงพร้อมใจกันประกอบพิธีเฉลิมฉลองในวันก่อตั้งเมือง  ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ ๑๑๘ ปีแล้ว


          ส่วนในภาคค่ำ ในเวลา ๑๙.๑๙ น. ณ บริเวณท่าน้ำด้านหลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี และบริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม  จัดให้มีการแข่งขันจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ ๑๑๘ ปี อุดรธานี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี
 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร