จัดหางานอุดรฯ จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย พิมพ์ อีเมล์

           นายบุญส่ง  กิจสำเร็จ   จัดหางานจังหวัดอุดรธานี  เปิดเผยว่า  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี จัดงานวันพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐  - ๑๕. ๐๐ น.  ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี  ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ประชาชนคนหางานได้พบกับนายจ้างโดยตรง อันเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 

            สำหรับหลักฐานการสมัครงาน  ประกอบด้วย  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา,  รูปถ่าย ๑-๒ นิ้ว  ๒  รูป  ,หลักฐานทางการทหาร และหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลจาก ::   ส.ปชส.อุดรธานี 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร