งานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ปี ๒๕๕๔ พิมพ์ อีเมล์

     ขอเชิญนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงดงามของหนองหาน ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม จนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี และที่ไม่ควรพลาด คือ จัดงานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วัดบ้านเดียม หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี


ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี

      หนองหาน นอกจากจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำ จำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบหนองหานได้พึ่งพาเป็นแหล่งอาหารแล้วนั้น ยังมีระบบนิเวศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นที่สนใจของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้ว ธรรมชาติของหนองหาน ยังได้บรรจงสร้างทะเลบัวแดงเพิ่มความงดงามให้แก่หนองหานมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ดอกบัวแดงในหนองหานซึ่งมีจำนวนมากจะงอกงามโผล่จากน้ำขึ้นมา โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมบัวเริ่มแตกใบและเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อย ๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่ถึงเที่ยง นักท่องเที่ยวจะมองเห็นบัวแดงบานเต็มท้องน้ำหนองหานสุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำว่าทะเลบัวแดง


       ขอเชิญนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงดงามของหนองหาน ได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม จนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี และที่ไม่ควรพลาด คือ เทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ประจำปี 2554 ในวันที่ 14-16 มกราคม 2554 ณ วัดบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
             “ไผว่าบึงหนองหานฮ้าง ให้จูงแขนเพิ่นมาเบิ่ง แนเด้อ ธรรมชาติงามล้นขอบฟ้า ฟังได้บ่ทอเห็น....พี่น้องเอ้ย”
 
ขอทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้
ที่ทำการปกครองอำเภอกุมภวาปีโทรศัพท์ 0-4233-4446
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงแหว โทรศัพท์ 0-4223-6022
นายไพรสิทธิ์ สุขรมย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงแหว ผู้ประสานงานกลุ่มผู้ให้บริการล่องเรือ โทร 08-3349-5673
นายรักเกียรติ ศรีลาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียม โทรศัพท์ 08-4798-9016
นางศิริตะวัน แสนหาญ ประธานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านเดียม โทรศัพท์ 08-6984-5320
นางพวงทอง อุดชาชน ประธานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านเชียงแหว โทรศัพท์ 08-5458-1075 , 0-4214-3070

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4232-5406-7,0-4232-6436

 

กำหนดการจัดงานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ประจำปี ๒๕๕๔
วันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๕๔
ณ วัดบ้านเดียม หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
*****************************

 วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ 


เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

    - พิธีเปิดงาน เสร็จแล้วประธานในพิธีและผู้มีเกียรติร่วมล่องเรือชมทะเลบัวแดงและธรรมชาติของหนองหาน
 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

 - การแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
- การแข่งขันเซปักตะกร้อ (วันที่ ๑)
- การแข่งขันเต้นแอโรบิก
- การประกวดวาดภาพและภาพถ่ายทะเลบัวแดง
- การประกวดร้านนิทรรศการ
- การประกวดเสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา


เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.

- การจัดพาแลงสมานฉันท์
- การแสดงดนตรีโปงลาง (โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร)
- การประกวดธิดาบัวแดง
 
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ 


เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

- การแสดงดนตรีลูกทุ่ง (โรงเรียนกุมภวาปี)
- การแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
- การแข่งขันพายเรือเก็บสายบัว (โดยเขยต่างชาติและภรรยาชาวไทย)
- การแข่งขันตำไหลบัว (ทีมแม่บ้าน)
- การแข่งขันเกมส์ฮาเฮ ๓ รายการ
- การประกวดหมอลำกลอน
- การแข่งขันเซปักตะกร้อ (วันที่ ๒)


เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.

 - การแข่งขันชกมวยไทย
- การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย-หญิง
- การแสดงของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
 
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔

เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น.

- การประกวดดีดพิณ เป่าแคน
- การแข่งขันเซปักตะกร้อ (ชิงชนะเลิศ)
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้าน
- ปิดงาน
 
*************************************
หมายเหตุ 

 - เชิญสักการะพระธาตุบ้านเดียมเพื่อความเป็นสิริมงคล
- มีบริการล่องเรือชมทะเลบัวแดงและธรรมชาติของหนองหาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ติดต่อสอบถามได้ที่ นายไพรสิทธิ์ สุขรมย์ 08-3349-5673

แผนที่การเดินทางเข้าชมทะเลัวแดง


 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร