อุดรธานีเชิญเที่ยวมหกรรมมรดกไทยพื้นบ้าน พิมพ์ อีเมล์

              นายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 จ.อุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เตรียมจัดงานมหกรรมมรดกไทยพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นในวันที่ 8 ต.ค.53 ที่บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

                ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมดนตรี กีฬาไทยพื้นบ้านหลากหลายชนิด เช่น การจัดการแข่งขันและประกวดการแสดงมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาไทยและพื้นบ้าน การจัดการเรียนการสอนดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาไทยและพื้นบ้านของนักเรียน การแสดงกีฬาและดนตรีพื้นบ้าน อาทิ การแสดงตะกร้อลอดห่วงของ นร.ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอายุไม่เกิน 12 ปี และตะกร้อลอดห่วงของนักกีฬาทีมชาติไทย, การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านประยุกต์ของ นร.ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย การแสดงดนตรีไทยของผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การเดี่ยวซอด้วงจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีไทย


                 นอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันกีฬาไทยและพื้นบ้านของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ ในสังกัดทั้ง 228 โรง ซึ่งนับเป็นมหกรรมดนตรีพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่ในรอบ 10 ปี การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทยอย่างแท้จริง สิ่งที่สำคัญคือ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ในด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย และกีฬาพื้นบ้านจากบรรพบุรุษไทยให้ยั่งยืนตลอดไปและยังเป็นการสื่อถึงศิลปะการแสดงดนตรี กีฬา ต่อความเป็นอยู่ของชุมชนและเชื่อมโยงในการแสดงดนตรีกีฬาต่อความเป็นอยู่และอาชีพของคนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

               ภายในงานนอกจากจะจัดให้มีกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน ดนตรีอีสานมารวมไว้ในที่เดียวกัน และมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 228 โรงเรียนเข้าร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาไทยและพื้นบ้านแล้ว ยังมีการแสดง "ลาย เสียง ดนตรีไทยพื้นบ้านอีสาน" ของนักเรียน 500 คน การแสดงลีลาเดี่ยว พิณ แคน โหวต โปงลาง ของศิลปินแห่งชาติ นำโดย อ.ทองใส ทับถนน, อ.สมบัติ ฉิมหล้า, อ.ทรงศักดิ์ ปทุมศิลป์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดง แสง สี เสียง "วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมอีสาน เปิดตำนานนาคา ผาแดงนางไอ่ ชาวประชาเทิดไท้องค์ราชันย์" อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา และมีพิธีเปิดในวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก นสพ.บ้านเมือง

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร