งานประจำปีพิธีเฉลิมฉลองนมัสการองค์เจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ พิมพ์ อีเมล์
งานประจำปีพิธีเฉลิมฉลองนมัสการองค์เจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ และ วันคล้ายวันประสูติองค์พระแม่เจ้า(งานงิ้ว)
ณ มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน(เม่งเซี่ยเซียงตั๊ว)
40/2 ถ.สี่ครัทธา อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร(042)245463,2455464

       ด้วยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน(เม่งเซี่ยเซียงตั๋ว)ได้จัดงานเฉลิมฉลองนมัสการองค์ดป๊ยเซียนโจวซือ และเป็นวันคล้ายวันประสูติขององค์พระแม่เจ้า จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้โปรดไปร่วมงาน ดังมีกำหนดดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553
        เวลา 08.00 น. ทำพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่ต่างๆมาสู่บริเวณประรำพิธี
        เวลา 10.00 น. ทำพิธีสวดอัญเชิญเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้อมถวายภัตตาหารเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
        เวลา 19.00 น. ทำพิธีเวียนธูปและเจริญมงคลคาถา เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ทุกท่าน

วันอาทิตย์ที่12-วันอังคารที่14กันยายน2553
        เวลา06.00น.ทำพิธีสวดเพื่อความเป็นสิริมงคล
        เวลา10.00น.น้อมถวายภัตตาหารเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สุงฆบูชา
        เวลา 19.00 น.พิธีเวียนรูป และเจริญมงคลคาถาเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ทุกท่าน

วันพุธที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 06.00น.ทำพิธีสวดเพื่อความเป็นสิริมงคล
        เวลา 09.00 น. ทำพิธีไหว้ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขององค์พระแม่เจ้า
        เวลา 10.00 น. น้อมถวายภัตตาหารเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
        เวลา 18.00 น. ทำพิธีเวียนธูปและเจริญมงคลคาถา เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ทุกท่าน
        เวลา 18.30 น. เชิญร่วมรับประทานอาหารเพื่อความเป็นศิริมงคล
        เวลา 20.00 น. ประมูลสิ่งของมงคล

วันพฤหัสที่ 16 - วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2553
        เวลา 08.00 น. ทำพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่ต่างๆมาสู่บริเวณประรำพิธี
        เวลา 10.00 น. ทำพิธีสวดอัญเชิญเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้อมถวายภัตตาหารเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
        เวลา 19.00 น. ทำพิธีเวียนธูปและเจริญมงคลคาถา เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ทุกท่าน

                                    (วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2553 เวลา 20.00 น. ทำพิธีส่งเจ้า)

       ดังนั้นขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้โปรดไปร่วมงานเฉลิมฉลอง และนมัสการองค์ดป๊ยเซียนโจวซือ และองค์พระแม่เจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวตลอดไปในงานนี้ได้จัดให้มีงิ้ว คณะเหล่าตงเจี่ยสุนเฮียง มาแสดงฉลองให้ท่านได้ชมตลอดงาน

                                                      คณะกรรมการมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร