งานงิ้วประจำปี ณ มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน พิมพ์ อีเมล์

 

ด้วย ทางมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน (เม่งเซี่ยเซี่ยงตั๊ว) ได้จัดงานเฉลิมฉลองนมัสการองค์โป๊ยเซียนโจวซือ และเป็นวันคล้ายวันประสูติขององค์พระแม่เจ้า จึงขอเรียนท่านผู้มีจิตศรัทธาทุ่กท่านได้ไปร่วมงาน ดังมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วัน เสาร์ที่ 11กันยายน2553///ทำพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่ต่างๆมาสู่บริเวณ ประรำพิธี และช่วงเย็นทำพิธีเวียนธูปและเจริญมงคลคาถาเพื่อเป็นความศิริมงคล แก่ทุกท่าน
            
วันอาทิตย์12กันยายน2553///น้อมถวายภัตราหารเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และช่วงเย็นทำพิธีเวียธูปและเจริญมงคล คาถา

วันพุธที่ 15 กันยายน 2553///ทำพิธีไหว้องค์พระแม่เจ้า และน้อมถวายภัตราหารและช่วงเย็นทำพิธีเวียนธูปเจริญมงคลคาถา 18.00 น.เชิญร่วมรับประทานอาหารเพื่อความเป็นศิริมงคลและประมูลสิ่งของของเวลา 20.00น.

วันพฤหัสบดี16กันยายน2553 /// น้อมถวายภัตราหารเพื่อเป็นพุธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และช่วงเย็นทำพิธีเวียนธูปและเจริญมงคล คาถา

วันเสาร์18กันยายน2553 /// ทำพิธีส่งเจ้ากลับที่ประทับ 

        ดังนั้นขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้โปรดไปร่วมงานเฉลิมฉลอง และนมัสการองค์โป๊ยเซียนโจวซือ และองค์พระแม่เจ้า เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวตลอดไป ในงานนี้ได้จัดให้มีงิ้ว คณะเหล่าตงเจี่ยสุนเฮียง มาแสดงฉลองให้ท่านได้ชมตลอดงาน..ณ มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จ.อุดรธานี เลขที่ 40/2 ถนนสี่ศรัทธา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี สอบถานเพิ่มเติม โทร.042245464


จากประธานบริหารมูลนิธิพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จ.อุดรธานี

ข้อมูลจาก มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร