กราบพระบรมสารีริกธาตุที่ "วัดโพธิสมภรณ์" เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต พิมพ์ อีเมล์

       วันนี้ทีมงาน UDclick.com จะชวนเพื่อนๆไปกราบพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตที่ "พระบรมธาตุธรรมเจดีย์" อยู่ที่วัดโพธิสมภรณ์ ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุที่นี่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2538 เวลา 17.00น. และ นอกจากนี้แล้วยังมีพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2538 เวลา 17.00 น.


พระบรมธาตุธรรมเจดีย์บันไดทางขึ้นสู่ชั้น2

       "พระบรมธาตุธรรมเจดีย์" จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า บรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในปี 2550 เป็นปูชนียสถาน ศูนย์รวมจิตใจควรแก่การกราบไหว้สักการบูชาของพุทธศาสนิกชน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานงานฉลองสมโภชพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ และ ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระธรรมธาตุเจดีย์ เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 8.30น


ด้านหลังของพระบรมธาตุธรรมเจดีย์


ด้านหน้าพระบรมธาตุธรรมเจดีย์


ยอดฉัตรบนพระบรมธาตุธรรมเจดีย์

        ซึ่งการที่เรามากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ ณ "พระบรมธาตุธรรมเจดีย์" เรายังได้กราบไหว้ อัฐิธาตุ ของหลวงปู่เสาร์ กันตะสีโล และ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ด้วย ภายในบริเวณรอบๆ พระบรมธาตุธรรมเจดีย์นั้น ยังมีรูปเหมือน ของบูรพาจารย์สายวิปัสนาของหลวงปู่มั่น มีมากถึง 21 รูป ถือว่าเป็นมหาสิริมงคลเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการที่เราได้มากราบไหว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ จะช่วยให้เรามีสตินึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นการเตือนสติให้เราเหล่าพุทธศาสนิกชนได้หมั่นเพียรในการปฏิบัติกรรมดี โดยไม่ประมาทอีกด้วยผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานแก่ พระอุดมญาณโมลี
ผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานแก่ พระอุดมญาณโมลี


"พระธรรมธาตุเจดีย์" ที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ


บรรยากาศในห้องเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงถึงสังเวชนียสถานทั้ง 4 และ พระพุทธรูปที่สำคัญ 4 องค์

ความเป็นมาของพระบรมธาตุธรรมเจดีย์

       ด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระเมตตาประทานพระบรมสารีริกธาตุให้กับพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี นัททีโป) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์พระอารามหลวงเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2538 จำนวน 9 องค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง และอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งพระธรรมเจดีย์(หลวงปู่จูม พันธุโล)ได้เก็บรักษาไว้สักการะ แต่ยังไม่มีสถานที่ประดิษฐานอันสมควร ประกอบกับเนื่องในวโรกาสมงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 ปี ในปี พ.ศ.2550

       พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ และบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส จึงเห็นพร้อมกัน ดำริจัดสร้างพระเจดีย์ถวาย เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ อํฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และปูชนียสถวัตถุมหามงคลขึ้นประดิษฐานในสถานที่อันมั่นคงถาวร ไว้เป็นมงคลสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินไทย และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย โดยขนานนามว่า “พระบรมธาตุธรรมเจดีย์”

 
ชั้น 2 ประกอบด้วย พระพุทธชินราชจำลอง,พระแก้วมรกตจำลอง,พระพุทธสิหิงค์จำลอง ซึ่งในพระเกศมีพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่
รูปเหมือนของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ อัฐิธาตุ


อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


อัฐิธาตุหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล


จิตรกรรมฝาผนังที่แสดงถึงเรื่องราวปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


พระพุทธเมตตาธรรมเจดีย์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1
ที่พระเกศมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ภายใน

ลิงค์เนื่อหาที่เกี่ยวข้อง
แผนที่ตั้งวัดโพธิสมภรณ์<<<คลิกเลย
ประวัติวัดโพธิสมรณ์<<<คลิกเลย
ประวัติพระพุทธรัศมี และความศักดิ์สิธิ์ของพระพุทธรัศมี<<<คลิกเลย
รายละเอียดพระธาตุธรรมเจดีย์อย่างละเอียด<<<คลิกเลย

       เป็นยังไงบ้างครับ หลังจากทีมงาน UDclick.com พาเที่ยวเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆ หวังว่าพุทธศาสนิกชนที่สนใจและศรัทธา จะได้มีโอกาสไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันทุกๆคนนะครับ ขออนุโมทนาสาธุล่วงหน้าเลยนะครับ นอกจากนี้แล้วทางทีมงานยังได้หารายละเอียดของอานิสงฆ์ของการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุมาฝากให้ด้วยนะครับ ไว้โอกาสหน้าทางทีมงานจะพาไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุในวัดอื่นๆในจังหวัดอุดรธานีอีกนะครับ

อานิสงส์บูชาพระบรมสารีริกธาตุ - พระธาตุ

          
1. ไม่ตายด้วยคมศาสตรา-อาวุธของศัตรูผู้มุ่งร้าย
           2. ปัญหาอุปสรรคผ่านพ้น ขอให้ตั้งใจจริงบูชาจริง
           3. ประกอบการค้าพาณิชย์ จะเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์
           4. รับราชการ ยศ ตำแหน่งจะเจริญขึ้นเร็ว และเจริญขึ้นเรื่อยๆ
           5. มีเมตตาเสน่ห์มหานิยม มหาโชค-มหาลาภ และคลาดแคล้ว
           6. เทวดาอารักษ์คุ้มครองรักษาตลอดกาล
           7. ครอบครัวเป็นสุข สงบ ร่มเย็น และเจริญรุ่งเรือง
           8. มีฤทธิ์เดช อำนาจ วาสนา บารมีแผ่ไพศาล บริวารจะเคารพ หมู่ชนจะยำเกรง อานิสงส์เป็นไปตามอธิษฐาน
 

การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

         
- บรรจุในเจดีย์ ผอบแก้ว หรือโถกระเบื้องมีฝาครอบ อัญเชิญไว้ในที่สูงเหมาะแก่การกราบไหว้
          - สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ น้อมใจระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ว่ามีพระคุณยิ่งใหญ่ประมาณมิได้ต่อสัตว์โลก
          - การจะมีข้าวตอกดอกไม้เครื่องหอมเป็นเพียงส่วนประกอบ
          หากบูชาด้วยสิ่งเหล่านั้นอยู่เป็นประจำ แต่จิตใจไม่เคยน้อมคิดถึงพระคุณท่านเลย การบูชานั้นก็เป็นเพียงอามิสบูชา
         - การบูชาที่แท้จริง คือการปฏิบัติบูชา ได้แก่ การปฏิบัติตามคำสอนของท่านซึ่งจะทำให้เกิดผลดีกับตนเอง อันจะทำให้เกิดศรัทธาและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างลึกซึ้งเข้าไปในจิตใจ
         - พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาด้วยคำอธิษฐาน และเสด็จไปได้เมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้อง
         - การปฏิบัติบูชาที่ถูกต้อง มีผลานิสงส์มากนัก อาจทำให้สำเร็จประดยชน์และสุขสมบูรณ์ได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้า หรือประโยชน์อย่างยิ่ง คือ "พระนิพพาน"
 
          - พระบรมสารีริกธาตุ เป็นของหายาก และมีค่ายิ่ง
          - การได้กราบไหว้บูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุนี้ มีผลานิสงส์มากเท่ากับได้บูชาสักการะพระพุทธเจ้ามีพระชนม์อยู่ นับว่าเป็นมหามงคล และให้อานิสงส์แก่ผู้สักการะอย่างหาที่เปรียบมิได้ ทำให้ประสบความสำเร็จ และความสุขสมปรารถนาทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตราบเข้าสู่นิพพาน ผลานิสงส์ที่บังเกิดแก่ผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใสและกระทำสักการะโดยสุจริตเท่านั้น
 

พระคาถาอัญเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุ -(นะโม 3 จบ)
                   อิติปิโส วิเสเสอิ
                   อิเสสพุทธนาเมอิ
                   อิเมนา พุทธตังโสอิ
                   อิโสตัง พุทธปิติอิ

คำตั้งสัจจาธิษฐานในการกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุ 
                       (นะโม 3 จบ)
             อิมัสสมิญจะ พุทธะเจติเย สุปุติฏฐิตัง ปะระมะสารีริกะธาตุง
             อภิปูชะยามะ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

             ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
             ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชา พระคุณของพระพุทธองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาอันหาประมาณมิได้ ที่ได้ทรงเสียสละสั่งสมพระบารมีเพื่อทรงตรัสรู้ และประกาศพระธรรม นำเวไนยสัตว์ออกจากสังสารวัฏฏ์ 
             ข้าพเจ้าขอน้อมจิตและกายวาจา บูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสยิ่ง
             ขอตั้งสัจจาธิษฐาน ด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ ขอจงเป็นพลวปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพาน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ธรรมอันใด ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแห่งธรรมของพระองค์นั้นด้วย 
              แม้ต้องเกิดอยู่ในภพชาติใดๆ ขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนา มีกรรมสัมพันธ์อันดี มีโอกาสได้พบสัตบุรุษ ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ ให้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร และเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไป ให้มีโอกาสศึกษาพระธรรม ฟังธรรม ประพฤติธรรม จนเป็นปัจจัยตามส่งทั้งชาตินี้และชาติหน้าต่อๆไป ให้เจริญด้วยสติ และปัญญาญาณ จนถึงพระนิพพานในกาลอันควรเทอญ

พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
             อะหัง วันทามิ ธาตุโย, อะหัง วันทามิ สัพพโส, พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เอวัง ธาตุโย จัตตารี สะสะมา ทันตา เกสา โลมา นะขา ขจี อะหังวันทามิ ธาตุโย อภิปูชยามิ
              (สวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ)
            อะหัง วันทามิ อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ พรหมะโลเก สะเทวะมนุสสะโลเก ปติฏฐะมานา ปะระะมะสารีริกะธาตุโย เจวะ ธาตุโย จะมัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ
              ข้าพเจ้า ขอกราบวันทา พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุทั้งหลายที่ประดิษฐานอยู่ในพรหมโลก ทั้งในเทวโลกและมนุษย์โลก เพื่อต้องการบูชาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้า สิ้นกาลนานเทอญฯ

ประมวลภาพถ่ายรอบๆ "พระธาตธรรมเจดีย์"


ภาพถ่ายบริเวณรอบๆวัดโพธิสมภรณ์ถ่ายจาก พระบรมธาตุธรรมเจดีย์

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร