"ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี"แหล่งเสริมความรู้ที่คนอุดรไม่ควรพราด พิมพ์ อีเมล์

       "คนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัด" สถิตินี้น่าสนใจมาก ทำไมคนไทยถึงอ่านหนังสือกันน้อยเหลือเกิน แล้วคนบ้านเราล่ะครับ "คนอุดร" อ่านหนังสือกันเยอะขนาดไหน สาเหตุการอ่านหนังสือน้อยผมว่าน่าจะมีจากหลายๆปัจจัยนะครับ เช่น โอกาสทางการศึกษา ทรัพยากรหนังสือที่มีราคาแพง และการเข้าถึงของหนังสือของประชาชนในท้องถิ่น

       ในท้องถิ่นของเรามีห้องสมุดประชาชนอยู่ 2 แห่่ง แห่งแรกเป็นห้องสมุดของ กศน.(การศึกษานอกโรงเรียน) แห่งที่สองซึ่งเป็นแห่งใหม่ล่าสุดคือ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี  ซึ่งวันนี้ UDclick.com จะชวนเพื่อนๆไปห้องสมุดประชาชนแห่งนี้นะครับ

       "ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี"  เป็นห้องสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือ และ DVD VCD มากมายให้ได้ใช้บริการ อาคารทันสมัยกว้างขวางมากมีทั้งหมด 3 ชั้น  รวมทั้งมีบริการอินเตอร์เนท และ ห้องสมุดสำหรับเด็กด้วย


ตึกห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี


โถงทางเข้าห้องสมุด


เอาล่ะครับ พร้อมหรือยัง??............ ตามมาเลยครับ


เริ่มแรกเข้ามาเราก็จะเจอฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมเจ้าหน้าที่น่ารักๆ


รอยยิ้มสดใส เป็นด่านแรกที่เราจะเจอกันทุกคนครับ
เริ่มแรกเราก็สมัครสมาชิกกันเลยนะครับ ใช้บัตรประชนและรูปถ่ายนะครับ ค่าสมัคร 40 บาท


เสร็จแล้วเราก็เดินสำรวจกันหน่อย


ล๊อกเกอร์ฝากของ


ชั้นวางนิตยาสารใหม่ๆ พร้อมบริการน้ำดื่มเย็นๆ(จริงๆควรจะเป็นแก้วกระดาษก็ดีนะครับ)


ห้องบริการอินเตอร์เนท(มีค่าบริการนะครับ...แต่ถูกครับ)


ห้องสมุดเด็ก


บรรยากาศในห้องสมุดเด็ก


สีสันน่าสนใจมากครับ


ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด ซึ่งเราทุกคนต้องรักษากฏระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับ
เพราะห้องสมุดเป็นสมบัติส่วนรวมของเราชาวอุดรทุกคน


ขึ้นมาที่ห้องสมุดชั้น2 กันต่อนะครับ


หนังสือสารานุกรม


ชุดหนังสือ เพชรพระอุมา และ สามก๊ก หายากและแพง น่าอ่านมาก


ชั้นวางหนังสือเรียงตามหมวด


อายุไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้


กฏในการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด


ชั้นวาง DVD VCD


บรรณารักษ์ใจดีประจำห้องสมุด
และผมก็ได้หนังสือกลับบ้านมา 3 เล่มครับ

 

แผนที่ตั้งห้องสมุดเทศบาลนครอุดรธานี <<<คลิกเลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://udonlibrary.freehostia.com/

มารู็จักห้องสมุดเทศบาลนครอุดรธานีกันมากกว่านี้

ประวัติความเป็นมาของการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

       เดิมทีห้องสมุดที่อยู่ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีเปิดให้บริการแก่ประชาชน ทั่วไป เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก (เนื้อที่ประมาณ 1 ห้องเรียน) ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารราชากาญจนาภิเษก ศูนย์เยาวชน โรงเรียนเทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ มีหนังสือ วารสาร จำนวนประมาณ 2000 เล่ม ไว้ให้บริการ ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักการศึกษา ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเด็ก และ เยาวชนที่มาใช้ศูนย์เยาวชนออกกำลังกาย ฝึกซ้อมกีฬา ยังไม่มีการจัดระบบที่เป็นมาตรฐานของห้องสมุด

       ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2544 นายหาญชัย ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และ คณะผู้บริหารเทศบาล มีแนวคิดริเริ่มในการก่อตั้งห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีขึ้น โดยมีการทำประชาพิจารณ์สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2544 เวลา 19.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน ผลจากการทำประชาพิจารณ์ในครั้งนั้นประชาชนเกือบทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม เห็นด้วยอย่างยิ่งในการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีขึ้น ต่อมาเทศบาลฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับผิดชอบในการจัดเตรียม และดำเนินงาน โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีนายกเทศมนตรีนายหาญชัย ฑีฆธนานนท์ เป็นประธานกรรมการ มีสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เป็น กรรมการฝ่ายต่างๆ

       นายกเทศมนตรี   นายหาญชัย ฑีฆธนานนท์  และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ในขณะนั้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างแหล่งเรียนรู้ ขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล และ พื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ตามความสนใจของตนเอง  เทศบาลฯ จึงได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคร อุดรธานีขึ้น

      การดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนฯ มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก แต่เพื่อให้การก่อตั้งห้องสมุดประชาชน ประสบผลสำเร็จ เทศบาลฯ จึงได้ยื่นเสนอ ”โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี” ต่อกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อขอกู้ยืมเงินเป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร จนกระทั่งได้รับการอนุมัติเงินกู้ขั้นหลักการจากกองทุนฯ ในวงเงิน 34,440,000 บาท ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 และสภาเทศบาลนครอุดรธานี มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการกู้ยืมเงินจากกองทุน เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน เมื่อการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 6 ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2545 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2545    เทศบาลฯ จึงได้เริ่มดำเนินตามโครงการฯ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  จนกระทั่งการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีแล้วเสร็จลงภายใน เดือน ตุลาคม 2547 รวมระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง 1 ปี 8 เดือน

      ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีได้เปิดให้บริการ อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยมี ฯพณฯ ท่านนายประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดอาคาร และได้นิมนต์ท่านหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน เดินทางมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคล         

      อาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี เป็นอาคารรูปทรงทันสมัย 3 ชั้น ขนาดกว้าง 31 เมตร ยาว 33 เมตร พื้นที่ใช้สอยกว่า 2,000 ตร.เมตร ตั้งอยู่ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีสถานที่สำหรับนั่งอ่านหนังสือภายในห้องสมุดมากถึง 300 ที่นั่ง มีบริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 28 เครื่อง (ชั้น 3) มีหนังสือ /วารสารให้อ่านมากมาย ข้อมูลทันสมัย (update) อยู่เสมอ นอกจากนี้ ได้มีการจัดซื้อระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ห้องสมุดอัตโนมัติ มาใช้ในการบริหารงานของห้องสมุด ทำให้ห้องสมุดมีบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความสะดวกให้กับประชาชนในชุมชนที่เข้ามาใช้บริการของห้องสมุด ให้มากที่สุด เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นคลังความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ              

ส่วนต่างๆ ภายในอาคาร

       ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี เป็นอาคาร 3 ชั้น รูปทรงทันสมัย หน้ากว้าง 31 เมตรยาว 33 เมตรขนาดพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,300 ตร.ม. การจัดพื้นบริการภายในเป็นสัดส่วน สะอาด โอ่โถง การให้บริการที่เป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส ของเจ้าหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการ งานต่างๆ  เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก สบาย มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และโดยในปี พ.ศ. 2550 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ยังได้จัดให้อยู่ใน 1 ให้ 12 แห่ง ห้องสมุดมีชีวิต จากห้องสมุดประชาชน 200 แห่งทั่วประเทศ นับได้ว่าห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีแห่งนี้ เป็นห้องสมุดประชาชนแห่งหนึ่งในภูมิภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความทันสมัย อำนวยประโยชน์ด้านแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของท้องถิ่น โดยมีสโลแกนดังประโยคที่ว่า

                                               “เทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจบริการ ส่งเสริมการรักการอ่าน คือปณิธานของเรา”
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ชั้น 1 ประกอบไปด้วย


    * พื้นที่นั่งอ่าน กว่า 30 ที่นั่ง บริการหนังสือพิมพ์ 16 รายชื่อและวารสารฉบับใหม่ 100 รายชื่อ
    * เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จุดรับสมัครสมาชิก และรับฝากกระเป๋าฝากสิ่งของ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย
    * ห้องสมุดเด็กมีหนังสือนิทานสำหรับให้ผู้ปกครองยืมกลับบ้านไปอ่านให้บุตร หลานฟัง ณ จุดนี้ยังเป็นมุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คำแนะนำระหว่างบรรณารักษ์ และ ผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับบุตรหลานด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กที่ห้องสมุดฯ จัดเป็นประจำ เช่น กิจกรรมเล่านิทานอ่านหนังสือ กิจกรรมวาดรูประบายสี กิจกรรมสอนปั้นดินน้ำมัน เป็นต้น
    * บริการสืบค้นข้อมูลทาง Internet ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการจำนวน 28 เครื่อง ซึ่งผู้ใช้บริการยื่นบัตรสมาชิก บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเข้าใช้ที่เคาน์เตอร์บริการ แล้วจึงเข้าไปใช้บริการค้นคว้าหาข้อมูล โดยห้องสมุดฯไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เล่นเกมส์ Online และเข้า Website ที่ไม่เหมาะสม และผู้ใช้บริการแต่ละคนมีสิทธิ์เข้าใช้ได้ไม่เกินคนละ 2 ชั่วโมงต่อวัน เท่านั้น

 
ชั้นที่ 2 เป็นชั้นหนังสือ และ พื้นที่นั่งอ่านกว่า 150 ที่นั่ง ประกอบด้วย

    * ชั้นหนังสือ ซึ่งจัดเรียงตามหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ ค้นหาหนังสือได้โดยง่าย
    * บริการ สืบค้น ข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุดฯ ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูล โดยการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้น ซึ่งมีป้ายแนะนำการสืบค้นที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และยังมี เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคอยให้การช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลด้วย
    * เคาน์เตอร์บริการ ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดฯ ซึ่งสมาชิกสามารถใช้บริการได้ 2 วิธีด้วยกันคือ การยืม โดยการสแกนบาร์โค้ดจากบัตรสมาชิก และ การยืม โดยการสแกนลายนิ้วมือสมาชิก วิธีที่ 2 นี้จะป้องกันปัญหานำบัตรผู้อื่นไปใช้ได้
    * และยังมีบริการถ่ายเอกสารให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการทำสำเนาข้อมูลกลับไปได้โดยมีค่าบริการแผ่นละ 50 สตางค์

          
ชั้น 3 ประกอบด้วย

    * ห้องประชุมขนาด 80 ที่นั่ง ให้บริการหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก โดยมีระเบียบในการเข้าใช้ระบุไว้อย่างชัดเจน
 

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร