ศาสนสถาน วัด โบสก์ ต.ถ่อนนาลับ พิมพ์ อีเมล์
ข้อมูลศาสนสถาน วัด โบสก์ ต.ถ่อนนาลับ

ชื่อศาสนสถาน             วัดทุ่งสว่างอารมณ์

           ที่ตั้ง   บ้านทุ่งใหญ่  ม.3  ต.ถ่อนนาลับ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน       วัดราษฎร์บำรุง

           ที่ตั้ง    บ้านหนองลาด  ม.4  ต.ถ่อนนาลับ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานีี

 

ชื่อศาสนสถาน           วัดเทพเทวีวนาราม 

            ที่ตั้ง    บ้านเทพเทวี  ม.8  ต.ถ่อนนาลับ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานีี          

 

ชื่อศาสนสถาน             วัดศรีสุข 

            ที่ตั้ง    บ้านโพธิ์ท่าเมือง  ม.7  ต.ถ่อนนาลับ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน              วัดศิริมงคล 

            ที่ตั้ง      บ้านนามั่ง  ม.2  ต.ถ่อนนาลับ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน           วัดป่าโพธิ์ชัย 

            ที่ตั้ง    บ้านโพธิ์ชัย  ม.6  ต.ถ่อนนาลับ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร