ศาสนสถาน วัด โบสก์ ต.นาคำ พิมพ์ อีเมล์
ข้อมูลศาสนสถาน วัด โบสก์ ต.นาคำ

ชื่อศาสนสถาน              วัดสุพรรณแสงสี

                ที่ตั้ง  บ้านคำบอน  ม.3  ต.นาคำ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน        วัดพิเศษสมบูรณ์

                 ที่ตั้ง   บ้านดอนขี้เหล็ก  ม.6  ต.นาคำ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน           วัดเทพบำรุง

                 ที่ตั้ง  บ้านหัวดงยาง  ม.5  ต.นาคำ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี          

 

ชื่อศาสนสถาน              วัดอุดมราษฎร์บำรุง

                    ที่ตั้ง    บ้านโนนอุดม  ม.9  ต.นาคำ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน              วัดคำเจริญมงคล

                 ที่ตั้ง      บ้านคำสง่า  ม.4  ต.นาคำ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธาน

ชื่อศาสนสถาน           วัดสุวรรณเขต

                 ที่ตั้ง บ้านนาคำ  ม.1  ต.นาคำ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน             วัดสุพรรณแสงสี

                ที่ตั้ง     บ้านคำบอน  ม.3  ต.นาคำ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน        วัดป่าศาลชัย

                ที่ตั้ง    บ้านนาดี  ม.7  ต.นาคำ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน       วัดโนนสมโภชน์ 

               ที่ตั้ง   บ้านโนนสมโภชน์  ม.10  ต.นาคำ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน             วัดกุดโดธรรมมายิการาม

                ที่ตั้ง    บ้านพรสันติ  ม.2  ต.นาคำ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน             วัดบ้านดงวัฒนา

                 ที่ตั้ง   บ้านดงวัฒนา  ม.8  ต.นาคำ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน             วัดป่านาดี

                ที่ตั้ง         บ้านนาดี  ม.7  ต.นาคำ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร