ศาสนสถาน วัด โบสก์ ต.บ้านจันทน์ พิมพ์ อีเมล์
ข้อมูลศาสนสถาน วัด โบสก์ ต.บ้านจันทน์

ชื่อศาสนสถาน        วัดโพธิ์ศรี

            ที่ตั้ง  บ้านจันทรน์ หมู่ 1 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี             

ชื่อศาสนสถาน           วัดโนนสิมมา

            ที่ตั้ง  บ้านโนนสิมมา  ม.6  ต.บ้านจันทน์  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน             วัดป่าเหล่าอุดม

            ที่ตั้ง  บ้านเหล่าอุดม   ม.9  ต.บ้านจันทน์  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน           วัดบัวษรวนาราม

             ที่ตั้ง   บ้านบ่อศิลา   ม.10  ต.บ้านจันทน์  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน              วัดป่าโพธาชัย

            ที่ตั้ง   บ้านนาเจริญ   ม.13  ต.บ้านจันทน์  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน             วัดศรีดารม

            ที่ตั้ง  บ้านหนองกา  ม.5  ต.บ้านจันทน์  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน            วัดวิสุทธิมรรคราราม

            ที่ตั้ง บ้านสายน้ำผึ้ง   ม.14  ต.บ้านจันทน์  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

ชื่อศาสนสถาน          วัดศรัทธาธรรมแสนสมบูรณ์

            ที่ตั้ง   บ้านทรัพย์สมบูรณ์   ม.12  ต.บ้านจันทน์  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน             วัดสว่างศรีชมภู

            ที่ตั้ง   บ้านหัวฝาย  ม.7  ต.บ้านจันทน์  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร