ศาสนสถาน วัด โบสก์ ต.บ้านดุง พิมพ์ อีเมล์
ข้อมูลศาสนสถาน วัด โบสก์ ต.บ้านดุง

ชื่อศาสนสถาน             วัดบ้านหนองไฮ

                 ที่ตั้ง   บ้านหนองไฮ  ม.7  ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน            วัดโพธิ์ชัย

                ที่ตั้ง  บ้านดุงเหนือ  ม.9  ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน              วัดจันทร์สายวัฒนาราม

                ที่ตั้ง บ้านปอพาน  ม.8  ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน            วัดสระแก้ว

                 ที่ตั้ง      บ้านนาโฮง  ม.2  ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน              วัดบ้านหนองสองห้อง

                ที่ตั้ง   บ้านหนองสองห้อง  ม.6  ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน             วัดสมบูรณ์พัฒนา

                ที่ตั้ง  บ้านโนนสวรรค์  ม.4  ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

ชื่อศาสนสถาน          วัดบ้านวังพระองค์

               ที่ตั้ง บ้านวังพระองค์ ม.12  ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน             วัดป่าคำชน

                ที่ตั้ง  บ้านดุงใหญ่  ม.1  ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน             วัดกุดโดธรรมมายิการาม

                ที่ตั้ง  บ้านศรีสามารถ  ม.10  ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน             วัดมงคลชัยศรี

ที่ตั้ง         บ้านสันติสุข  ม.11  ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน             วัดโพธิ์ศรีสมภรณ์

ที่ตั้ง         บ้านถ่อนคำหวด  ม.3  ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร