ศาสนสถาน วัด โบสก์ ต.บ้านชัย พิมพ์ อีเมล์
ข้อมูลศาสนสถาน วัด โบสก์ ต.บ้านชัย

ชื่อศาสนสถาน              วัดโพธิ์ศรีสว่าง

               ที่ตั้ง   บ้านค้อเขียว  ม.6  ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน              วัดศรีสว่างมงคล

               ที่ตั้ง  บ้านโนนสะอาดใต้  ม.9  ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน              วัดประชาสามัคคี

               ที่ตั้ง  บ้านดงไพรวัลย์  ม.8  ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน              วัดโนนสะอาด

               ที่ตั้ง  บ้านโนนสะอาด  ม.5  ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน              วัดทุ่งเจริญ

               ที่ตั้ง  บ้านทุ่ง  หมู่ 2 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี     

 

ชื่อศาสนสถาน              วัดเก่าศรีสุมังค์

              ที่ตั้ง  บ้านกล้วย ม.3 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน              วัดสุวรรณมงคล

              ที่ตั้   บ้านนาสีนวล ม.4 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

ชื่อศาสนสถาน           วัดชัยมงคล

              ที่ตั้ง บ้านชัย  หมู่ 1 ต.บ้านชัย  อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี       

 

ชื่อศาสนสถาน              วัดป่าเกตุสุธาทิพย์

               ที่ตั้ง  บ้านค้อเขียว  ม.6  ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน              วัดใหม่ศรีสุมังค์

               ที่ตั้ง  บ้านกล้วย ม.3 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง

ชื่อศาสนสถาน              วัดเทพสิริมงคล

               ที่ตั้ง บ้านโนนศรีทอง  ม.7  ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร