ศาสนสถาน วัด โบสก์ ตำบลศรีสุทโธ พิมพ์ อีเมล์

ข้อมูลศาสนสถาน วัด โบสก์ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน     วัดดงคำ 

             ที่ตั้ง  บ้านประดู่  ม.6  ต.ศรีสุทโธ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน    วัดศรีขวัญเมือง 

            ที่ตั้ง   บ้านศรีสมบัติ  ม.5  ต.ศรีสุทโธ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน   วัดป่าศรีอุดม

            ที่ตั้ง  บ้านศรีอุดม หมู่ 9 ต. ศรีสุทโธ อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี             

 

ชื่อศาสนสถาน   วัดศรีผดุง 

            ที่ตั้ง  บ้านศรีผดุง  ม.7  ต.ศรีสุทโธ  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน     วัดป่ากลางทุ่ง

            ที่ตั้ง    บ้านศรีบูรพา  ม.7  ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน  วัดนักบุญยูดาห์

             ที่ตั้ง   เลขที่ 4 หมู่ 12 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี               

 

ชื่อศาสนสถาน      โบสก์คริสต์จักรมหาพร

              ที่ตั้ง    ม.9  ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

ชื่อศาสนสถาน    ศาสนสถานเติอ  เหลิน (เจ้าแม่กวนอิม)

              ที่ตั้ง   เทศบาลตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี               

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร