สถานพยาบาล อำเภอบ้านดุง พิมพ์ อีเมล์
 รายชื่อสถานพยาบาลในอำเภอบ้านดุง

ชื่อสถานพยาบาล   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

             ที่ตั้ง   145 หมู่ที่ 7 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

             โทรศัพท์  0 4227- 3700 3  ,โทรสาร  0- 4227-3704            

              ประเภทโรคในการรักษา       โรคทั่วไป ขนาด 90 เตียง

ชื่อสถานพยาบาล    สถานีอนามัยนาไหม

                ที่ตั้ง    บ้านนาไหม ม.1 ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

             หมายเลขโทรศัพท์               -

             ประเภทของการรักษา          รักษาพยาบาลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล     สถานีอนามัยบ้านทุ่ง

              ที่ตั้ง บ้านทุ่ง ม.2 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

              หมายเลขโทรศัพท์ -

              ประเภทของการรักษา รักษาพยาบาลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล    สถานีอนามัยโนนสะอาด

                ที่ตั้ง       บ้านโนนสะอาด  ม.5  ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

             หมายเลขโทรศัพท์             -

             ประเภทของการรักษา        รักษาพยาบาลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล     สถานีอนามัยโนนอุดม

                   ที่ตั้ง      บ้านโนนอุดม ม.4 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

               หมายเลขโทรศัพท์           -

               ประเภทของการรักษา      รักษาพยาบาลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล         สถานีอนามัยถ่อนนาลับ

                 ที่ตั้ง    บ้านถ่อนนาลับ ม.1 ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

              หมายเลขโทรศัพท์            0 9842 2047

              ประเภทของการรักษา       รักษาพยาบาลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล     สถานีอนามัยโพนสูง

                     ที่ตั้ง   บ้านโพนสูงเหนือ ม.2 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

                 หมายเลขโทรศัพท์         0 4227 - 1653

                 ประเภทของการรักษา    รักษาพยาบาลทั่วไป

 

ชื่อสถานพยาบาล      สถานีอนามัยทรายมูล

                     ที่ตั้ง   บ้านทรายมูล ม.3 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

                 หมายเลขโทรศัพท์         0 9276 - 3111

                 ประเภทของการรักษา    รักษาพยาบาลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล    สถานีอนามัยนาเจริญ

                     ที่ตั้ง   บ้านนาเจริญ  ม.13 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

                 หมายเลขโทรศัพท์          -

                 ประเภทของการรักษา    รักษาพยาบาลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล  สถานีอนามัยวังดารา

                    ที่ตั้ง     บ้านวังดารา ม.2 ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

                หมายเลขโทรศัพท์           0 9574 - 6559

                ประเภทของการรักษา      รักษาพยาบาลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล    สถานีอนามัยสระแก้ว

                  ที่ตั้ง  บ้านสระแก้ว ม.14 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

              หมายเลขโทรศัพท์            -

              ประเภทของการรักษา     รักษาพยาบาลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล      ไพโรจน์การแพทย์

                   ประเภทกิจการ       คลินิก

                   ประเภทของการรักษา     รักษาพยาบาลโรคทั่วไป

                   ที่ตั้ง    5003/103 ม. ต. ศรีสุทโธ อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี

ชื่อสถานพยาบาล     คลินิกนายแพทย์เพชรเกษตร 

                   ประเภทกิจการ     คลินิก

                   ประเภทของการรักษา     รักษาพยาบาลโรคทั่วไป

                   ที่ตั้ง   367/ม. 1   ต. ศรีสุทโธ  อ. บ้านดุง  จ. อุดรธานี

ชื่อสถานพยาบาล       คลินิกนายแพทย์สุรพงษ์

                   ประเภทกิจการ    คลินิก

                   ประเภทของการรักษา     รักษาพยาบาลโรคทั่วไป

                   ที่ตั้ง  5003/99-100  ม. 6  ต. ศรีสุทโธ อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี

ชื่อสถานพยาบาล     ศรีสุทโธคลีนิคเวชกรรม

                   ประเภทกิจการ  คลินิก

                   ที่ตั้ง  10 หมู่ที่ 10 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

                   โทรศัพท์  0 4227 -3849          

                   ประเภทโรคในการรักษา    รักษาพยาบาลโรคทั่วไป

  ชื่อสถานพยาบาล      คลินิกนายแพทย์ภาณุ

                  ประเภทกิจการ   คลินิก

                  ประเภทของการรักษา     รักษาพยาบาลโรคทั่วไป

                  ที่ตั้ง    ม. 1   ต. ศรีสุทโธ    อ. บ้านดุง  จ. อุดรธานี
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร