ที่พัก โรงแรม อำเภอบ้านดุง พิมพ์ อีเมล์

ชื่อที่พัก  โรงแรมศรีเมือง

               ที่ตั้ง   51 หมู่ที่ 6 ถ.วิญญู อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี   

               หมายเลขโทรศัพท์    0 – 4227 -1395

 

ชื่อที่พัก โชคอมรรีสอร์ท   

                ที่ตั้ง   312 ม.9 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จว.อุดรธานี

                 หมายเลขโทรศัพท์     0 – 1871 – 3832

 

ชื่อที่พัก   โชคอมรรีสอร์ท   

                 ที่ตั้ง      312 ม.9 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จว.อุดรธานี

                 หมายเลขโทรศัพท์     0 – 1871 – 3832

 

ชื่อที่พัก   ศิริสุขรีสอร์ท    

                ที่ตั้ง   174/11 ม.9 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จว.อุดรธานี

                หมายเลขโทรศัพท์     0 – 4227 – 4006

 

ชื่อที่พัก  ครัวเจ้าจอมรีสอร์ท     

                ที่ตั้ง      ม.9 ต.ศรีสุทโธ  อ.บ้านดุง จว.อุดรธานี

                 หมายเลขโทรศัพท์     -


 

 

ชื่อที่พัก    หนองแต้รีสอร์ท     

                ที่ตั้ง     136 ม.5 ต.โพนสูง  อ.บ้านดุง จว.อุดรธานี

                 หมายเลขโทรศัพท์     0 – 4227 – 3765

 

ชื่อที่พัก   ไฟล์แอนเบลรีสอร์ท    

                ที่ตั้ง   240 ม.5 ต.โพนสูง  อ.บ้านดุง จว.อุดรธานี

                หมายเลขโทรศัพท์     -

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร