กระเตาะเวียดนามทำแท้งน่าห่วง โทษไม่สอนเพศศึกษาในโรงเรียน พิมพ์ อีเมล์ภาพแฟ้มรอยเตอร์วันที่ 8 ธ.ค.2552 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กำลังฝึกวิชาทหารในสวนสาธารณแห่งหนึ่ง เยาวชนเหล่านี้ได้เรียนรู้เกือบจะทุกอย่างขากระบบโรงเรียน แม้กระทั่งเรื่องการป้องกันประเทศ นักวิชาการกล่าวว่า สิ่งสาคัญที่ขาดหายไปในหลักสูตรกลับเป็นวิชาเพศศึกษา นำมาสู่ปัญหาทางสังคมปัจจุบัน

      ASTVผู้จัดการรายวัน-- เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการทำแท้งสูงที่สุดในโลกอยู่แล้ว แต่การทำแท้งในหมู่เยาวชนวัยเรียนอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง รวมทั้งเด็กหญิงวัยก่อนวัยรุ่นก็ทำแท้งมากขึ้นด้วย มีการเปิดเผยเรื่องนี้ในการประชุมสัมมนาวิชาการระหว่างเทศที่จัดขึ้นในนครโฮจิมินห์
      
       รายงานที่นำเสนอต่อการประชุมด้านสูตินารีเวชและนารีเวชวิทยาแห่งเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ระบุว่า ราว 20% ของจำนวนผู้ทำแท้ง 1.2 ล้านคนในแต่ละปี ตามโรงพยาบาลแห่งต่างๆ เป็นเด็กสาวอายุ 10-17 ปี แต่เชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงจะสูงกว่านี้มาก เนื่องจากยังไม่ได้รวมจำนวนที่ไปทำแท้งตามคลินิกของเอกชน หนังสือพิมพ์เตื่อยแจ๋ (Tuoi Tre) กล่าว
      
       ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวโทษการขาดความรู้เรื่องเพศศึกษา ขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับการมีเซ็กอย่างปลอดภัย ปลอดจากโรคติดต่อและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เด็กสาวในเวียดนามขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาคุมกำเนิด วัยรุ่นหญิงชายทั่วไปหาความเกี่ยวกับเรื่องเพศเอาเองจากอินเตอร์เน็ต มากกว่าจะรับรู้จากผู้ปกครองและโรงเรียน
      
       การขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน เป็นต้นเหตุสำคัญนำมาสู่การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ของเด็กสาว ผู้เชี่ยวชาญกล่าว
      
       ตามสถิติอย่างเป็นทางการในปัจจุบันเยาวชนวัย 10-14 ปี คิดเป็นจำนวนกว่า 1 ใน 3 ของประชากร 86 ล้านคนทั่วประเทศ
      
       อย่างไรก็ตามได้มีการถกเถียงเกี่ยวกับผลดีและผลเสียในการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนเป็นเวลาหลายปี โดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกล่าวว่า การสอนเรื่องนี้เหมือนกับเป็นดาบสองคม แทนที่จะเป็นผลดีอาจจะกลายเป็นการชี้โพรงให้กระรอก
      
       ปัจจุบันหลักสูตการศึกษาในเวียดนามได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศตรงข้ามแก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา และแทรกเรื่องนี้เข้าในวิชาชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษา แต่ในระดับมัธยมปลาย ไม่มีวิชาเพศศึกษาโดยตรง.

ข้อมูลข่าวจาก : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร