เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี พิมพ์ อีเมล์

โรงพยาบาลกุมภวาปี (042) 202-786 - 7
 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
 
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม (042) 300-019 , 340-257 - 60
 550 หมู่ 1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม (042) 341-710 - 4
 ถ.ทหาร ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
โรงพยาบาลรัตนแพทย์ จำกัด (042) 347-959 - 61
 415/2-3 หมู่ 9 ถ.ประชารักษา ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย์ (042) 325-500 -1, 325508 -9, 325772 , 325-779
 70/7-8 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย์ (042) 325-776
 35/6 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
บริษัท โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (042) 324-520 -7, 324568
 70/7-8 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
โรงพยาบาลอุดรธานี (042) 325-593
 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
โรงพยาบาลอุดรธานี (042) 348-612 , 348-638 , 348-888 - 917
 33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
บริษัท โรงพยาบาล อุดรปัญญาเวช จำกัด (042) 343-580 - 1
 322/1-2 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
โทร. 042-273700-3
โทรสาร 042-273704
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 042-273777 

ที่อยู่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี145 ถ.บริบาลดำริ ต.ศรีสุทโธ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41190

สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง  042-273737   

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร