บ้านเก่า (รางวัลซีไรท์ ปี 2544) พิมพ์ อีเมล์

Image

ผู้แต่ง/แปล : โชคชัย บัณฑิต
ปีพิมพ์ : 4 / 2547
ขนาด (w x h) : 125 x 185 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 119 หน้า 1


รายละเอียด :
            เป็นหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตคนในชนบทที่กำลังเปลี่ยนไปพร้อมกระแสบริโภค นิยมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความแตกต่าง ระหว่าง สังคมเมือง และสังคมชนบท คุณค่าทางจิตใจและคุณค่า ทางวัตถุ ที่กำลังเป็นปัญหา หลักที่สำคัญ บ้านเก่า ได้นำเสนอเรื่อง คุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ โดยผ่านทางมุมมอง ของบทกวี ที่เกิดจาก การมอง สังคมและการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่ผู้แต่งได้ พบเห็นมา โดยที่ ผู้เขียน ได้นำภาพบ้าน เก่าซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิต ดั่งเดิมเป็นพื้นฉาก และกระแส บริโภคนิยม และเทคโนโลยี สมัยใหม่เข้ามาลบภาพทีละน้อย กวีนิพนธ์ เรื่องบ้านเก่าของ โชคชัย บัณฑิต ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ( รางวัลซีไรท์ )  ประจำปี พ . ศ . 2544 ซึ่งผู้แต่งได้พยายาม สื่อให้ผู้อ่านได้เห็นสภาพบ้านเมือง ที่กำลัง เปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันผ่านบทกวีได้อย่างชัดเจน

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร