ประชุมกบร.จังหวัดอุดรธานี พิมพ์ อีเมล์

       จังหวัดอุดรธานีจัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 3/2551 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

        นายสมบัติ  ตรีวัฒนสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการพิสูจน์สิทธิฯของคณะทำงาน  ประกอบด้วย

       การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์  แปลงโคกนาคอง โคกหนองแดง และโคกเจ้าหัวตีกัน อำเภอเมืองอุดรธานี  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงโคกดอนม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

       การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน  สนามยิงปืนใหญ่ มณฑลทหารบกที่ 24 (มทบ. 24) อำเภอหนองวัวซอ  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงโคกหนองสงเปลือย หนองผักเผ็ด และหนองขื่อใหญ่ อำเภอหนองหาน 

       การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงโคกนาแจ้ง  โคกหนองปิง โคกบ้านถ้ำ โคกหนองโก และโคกหินลาด อำเภอทุ่งฝน พิจารณาเรื่องร้องเรียนการบุกรุกที่ดินหนองบะพอก อำเภอศรีธาตุ

       ติดตามผลการดเนินการกรณีพระครูปิยสีลาจารย์  เจ้าคณะอำเภอบ้านผือ เสนอขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อขออนุญาตสร้างวัด อำเภอบ้านผือ  ติดตามผลการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  กรณีนายนรินทร์  ม่วงสุราช  กับพวก  ขอออกเอกสารสิทธิในที่ดินสาธารณประโยชน์”โคกคูณ” ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี

        และติดตามผลการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณี นายเสริม ชมหอม ขอเอกสารสิทธิในที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกคูน”ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี
 
ข้อมูลจาก ::   ศรีภูมิ มุลชาภิรมย์  ส.ปชส.อุดรธานี  วันที่ ::  25/4/2551  

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร