1 ? 30 เมษายน ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ปี 51 พิมพ์ อีเมล์

     สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดสอนกีฬาแก่เยาวชนช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2551

     ที่โรงยิมเนเซียม1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2551 โดยมีนายพรชัย สินธุประสิทธิ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานี กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยการบริหารงานของนายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนื นักศึกษา และเยาวชนไทยที่จะต้องได้รับการการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่องในช่วงปิดภาคเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี จึงได้จัดให้มีโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรักระหว่างวันที่ 1 – 30เมษายน 2551 ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดอุดรธานี ให้เกิดความสนใจในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะรู่อภัยและห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนและเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาแก่เยาวชน ให้ยกระดับสู่มาตรฐานสากล โดยเปิดสอน 14 ชนิดกีฬาประกอบด้วย ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทควันโด แบดมินตัน บาสเกตบอล เทนนิส ฟุตซอล ยิมนาสติก เทเบิลเทนิส กรีฑา ตะกร้อ ยิงปืน วอลเลย์บอลและมวยไทย-มวยสากล ซึ่งมีเยาวชนร่วมกิจกรรมกว่า 1,073 คน โดยการจัดโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรักเป็นการจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ซึ่งในปีนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 2 แสนบาท


ข้อมูลจาก ::   ศรีภูมิ มุลชาภิรมย์  ส.ปชส.อุดรธานี  วันที่ ::  29/3/2551  

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร