โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา พิมพ์ อีเมล์

Image      เวบไซต์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  เป็นเวบไซต์ที่รวบรวมข่าวจากกระทรวงศึกษาธการ  กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ปฏิทินการศึกษา  และมีมุมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์อีกด้วย

      ท่านสามารถเข้าชมเวบไซต์ได้ที่ http://www.pichairak.th.gs/
     
     

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร