วิธีการฝากประวัติกับ udclick พิมพ์ อีเมล์

วิธีการฝากประวัติกับ udclick

   ในกรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน
ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่ http://job.udclick.com/job/   แล้วกรอก อีเมล์ และรหัสผ่านดังรูป


     เมื่อกรอกแล้วจะพบหน้าจอดังรูป

     หน้าฝากประวัติจะแบ่งส่วนการทำงานเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

     1. หน้าแรกแฟ้มประวัติ : เป็นเมนูลัดเพื่อเข้าสู่การใช้งาน เพื่อให้ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ง่ายขึ้น ประกอบไปด้วย ภายในแฟ้มประวัติก็จะมี 2 ส่วน คือ
         1.1 ประวัติ
         + แสดงข้อมูลส่วนตัว : จะแสดงข้อมูลส่วนตัวและรูปถ่ายปัจจุบันของท่าน

         + แก้ไขข้อมูลส่วนตัว :  ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและใส่รูปถ่ายได้จากส่วนนี้


      วิธีใส่รูปถ่าย : คลิกที่ Browse.. เสร็จแล้ว เลือกรูปที่ต้องการ


     ทุกครั้งที่ท่านแก้ไขประวัติส่วนตัวเสร็จแล้ว ต้องคลิกปุ่ม บันทึก ทุกครั้งเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลล่าสุด

 

         + แก้ไขรายละเอียดอื่นๆ :  ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญ ท่านต้องพยายามกรอกข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของท่านให้มากที่สุด ไม่มีคำตอบใด้ถูกหรือผิด เพราะงานแต่ละชนิด ต้องการ บุคลากรที่มีความสามารถแตกต่างกัน พยายามมองตัวเองด้วยความเป็นตัวของตัวเอง ก็จะทำให้การเลือกตัวเลือกเหล่านี้ง่ายขึ้น     กรอกข้อมูลเสร็จแล้วคลิก บันทึก

 

     + รายงานการเยี่ยมชม : ในส่วนนี้จะแสดงลำดับการเข้าชมประวัติของท่านจากหน่วยงานหรือบริษัทที่สนใจประวัติของท่าน

 
      1.2 ระบบแจ้งเตือนงาน
             + กล่องเก็บงานส่วนตัว :
เก็บประกาศรับสมัครงานที่ท่านได้ส่งใบสมัครงานไปแล้ว
             + แสดงเงื่อนไขทั้งหมด : เมื่อมีประกาศรับสมัครงาน มีข้อกำหนดตรงตามรายการ ระบบจะทำการแจ้งไปยังอีเมล์ของท่านทันที
             + เพิ่ม เงื่อนไขใหม่ : คือการเพิ่มรายละเอียดหรือคำจำกัดความสั้นๆ เพื่อให้ระบบค้นหาจากประกาศรับสมัครงานตรงกับข้อกำหนดข้อท่านแล้วส่งแจ้งเตือนงานที่ตรงกับความต้องการของท่านไปทางอีเมล์
 
     2. แก้ไขรหัสผ่าน : ท่านสามารถแก้ไขรหัสผ่านได้จากส่วนนี้


         รหัสผ่านปัจจุบัน : ป้อนรหัสเดิม
         รหัสผ่านใหม่ : ป้อนรหัสใหม่ที่ต้องการ
         ยืนยัน รหัสผ่านใหม่ : ป้องรหัสที่ต้องการอีกครั้ง (ต้องเหมือนกับช่องด้านบน)

 

 
     

      เพียงเท่านี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนได้งานที่หวังนะคะ

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร